GroBusiness, het gaat om de vraag achter de vraag
  • Partnerschappen

GroBusiness, het gaat om de vraag achter de vraag

Groningen: een prachtige provincie met vele actieve ondernemers! Alles is aanwezig voor groei en bloei. De kennis, het talent, de technologie, het onderzoek en de middelen. Alleen: hoe zorgen we er nou voor dat bedrijven elkáár vinden? En dat ze weten elke ondernemer, organisatie of specialist ze verder kan helpen met een bepaald vraagstuk? Dat ze niet verstrikt raken in het aanbod? Of zelfs producten en diensten in het buitenland inkopen terwijl een collega-ondernemer in Groningen ook goed zou kunnen helpen? Kortom: Hoe helpen we ondernemers in Groningen zich verder te ontwikkelen met hulp van anderen in Groningen?

GroBusiness

Het antwoord hierop is GroBusiness’, vertelt Kees Tuin, programmamanager van GroBusiness. ‘GroBusiness is een onafhankelijk verbindingspunt voor ondernemers, met name gericht op het mkb in Groningen. We helpen ondernemers de juiste partij te vinden bij een ambitie of uitdaging. We verbinden Groningse bedrijven met elkaar en met partijen die de onderneming verder kunnen helpen. Daarmee versnellen we groei en dragen we indirect bij aan meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat. En daarmee een leefbare en vitale provincie Groningen. Kortom: we versterken Groningen.

Groot netwerk

Kees: ‘De grote kracht van GroBusiness is ons enorme netwerk. Wil jij innoveren? Digitaliseren? Verduurzamen? Of heb je financiering nodig? En weet je niet waar je moet zijn of welke eerste stappen je moet nemen? Dit zijn precies de thema’s waar wij je heel goed bij kunnen helpen. En dat doen we uiteindelijk niet zelf, maar we verwijzen je door naar een bedrijf of onderneming in Groningen die jou verder helpt.’

Vraag achter de vraag

Dit betekent niet dat je GroBusiness moet zien als een soort startpagina voor onderwerpen die spelen bij ondernemers. ‘We zijn echt veel meer dan dat’, legt Kees uit. ‘We hebben veel kennis en expertise in huis op de thema’s innovatie, digitalisatie, verduurzaming, financiering en meer. En onze ervaring is dat er bij een vraag altijd meer zaken spelen of nodig zijn dan die ene vraag. Bijvoorbeeld: een bedrijf dat wil innoveren, moet misschien eerst wel een digitale inhaalslag maken. En heeft misschien ook wel aanvullende financiering nodig. Maar waar begin je? Met onze ervaring en expertise zijn we goed in het achterhalen van de vraag achter de vraag. Soms weet een ondernemer ook gewoon niet precies wat hij nodig heeft.

Zelf op pad

Kees: ‘Ons netwerk is onze grote kracht. En dat onderhouden we en breiden we uit. Daarvoor gaan we zelf ook op pad. Binnen de thema’s waar we ons mee bezighouden, proberen we zoveel mogelijk ondernemers te leren kennen en verder te helpen. Dit betekent dat onze specialisten heel veel mensen spreken. Enerzijds levert dat hele goede contacten op die voor andere ondernemers van pas kunnen komen. Anderzijds leren we wat voor vragen en uitdagingen er bij deze ondernemingen spelen. Zo zijn we goed op de hoogte van wat er speelt in de markt én werken we aan het uitbreiden van ons netwerk. Samen met dat netwerk organiseren we ook activiteiten en evenementen. Denk aan webinars en workshops over verduurzamen, smart industry of innovatie. Of netwerkevenementen met specifieke thema’s. We verspreiden waardevolle kennis en brengen mensen met elkaar in contact.’

Kennismaken? Meer informatie?

Ben jij Gronings ondernemer en heb jij groeiplannen? Wil je innoveren? Verduurzamen? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met GroBusiness.

Wij zijn heel blij met GroBusiness. In Fryslân en Drenthe functioneren YnBusiness en Ik Ben Drents Ondernemer al een tijd als eerste aanspreekpunt voor mkb-ondernemers. Veel ondernemers worden daarmee verder geholpen, vaak door een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een adviseur, een subsidiedeskundige of naar de NOM. De gesprekken leveren ook een schat aan informatie op waarmee provincies en gemeenten hun dienstverlening aan ondernemers kunnen verbeteren. In het bijzonder tijdens de eerste coronaperiode bleken deze organisaties een onmisbare schakel tussen ondernemers en alle regelingen die toen beschikbaar waren!
Sander Oosterhof (NOM)

GroBusiness

GroBusiness is een vijfjarig initiatief van Economic Board Groningen, gefinancierd door de Provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen. Op grobusiness.nl vind je alle samenwerkingspartners.

Thema’s waar GroBusiness jou verder mee helpt:

  • Financiering
  • Digitalisering
  • Verduurzaming
  • Groei
  • Innovatie
  • Bedrijfsvoering
  • Internationaal ondernemen
  • En meer!