Goed onderwijs is op de toekomst voorbereid
  • IT
  • Innoveren

Goed onderwijs is op de toekomst voorbereid

Met Basicly willen Vincent Veenbrink en Robert Adema jongeren van 4 tot 18 jaar eerder en beter voorbereiden op hun toekomst in de digitale samenleving, vertelt Vincent. ‘Wij vinden dat digitale geletterdheid structureel onderdeel uit moet maken van het primair en voortgezet onderwijs. Met ons online platform Basicly geven we leerkrachten de kans om hiermee aan de slag te gaan. Want de sleutel van een succesvolle implementatie begint bij de leerkracht.’

De impact van technologie en de digitale samenleving op ons leven is groot in alle domeinen. Bedrijven en banen veranderen, en kennis en vaardigheden die nu heel belangrijk zijn, zijn straks niet meer hetzelfde. Het World Economic Forum schat dat 65 procent van de jongeren die nu naar de basisschool gaan later een baan vinden die nu nog niet bestaat. Hoe kun je je daarop voorbereiden?

De mens maakt het verschil

Vincent Veenbrink, samen met Robert Adema oprichter van Basicly, vindt dat je geen visie op de toekomst kunt ontwikkelen zonder te beseffen dat nieuwe technologie de samenleving ingrijpend zal veranderen. ‘Als de rol van technologie in onze samenleving groter wordt, wordt het onderscheid dat mensen maken belangrijker. Er zijn mensen nodig om die processen te begeleiden. Je zult dus moeten investeren in bewustwording en wijsheid. Robert en ik zijn goede voorbeelden van dat je best een andere opleiding kan hebben gedaan om vervolgens heel ergens anders terecht te komen. Wij hebben een brede kijk ontwikkeld en kennis en vaardigheden opgedaan waarmee we op een ander gebied nu toegevoegde waarde leveren.’

Dat ging zo. Vincent studeerde vastgoed en Robert deed rechten toen ze tijdens hun studie meededen aan een bootcamp. Het bedrijfsleven vroeg naar ideeën om de schaarste van goed geschoold ict-personeel in het Noorden op te lossen. ‘We voelden ons uitgedaagd’, vertelt Vincent, ‘want we hadden daar wel ideeën over. Wat wij zagen was dat de meeste initiatieven waren gericht op studenten hbo of wo die al ict studeren. Maar die zijn al enthousiast. Het gaat er juist om dat iedereen, op alle niveaus, digitaal vaardig van de opleiding komt. Want it-specialisten werken niet meer alleen bij it-bedrijven. Het gaat erom dat kinderen al veel eerder en beter worden voorbereid op de digitale samenleving.’

I.Turn.IT

Deze frisse blik van Vincent en Robert leidde in 2014 tot I.Turn.IT. De stichting, gefund door het bedrijfsleven, was erop gericht om structureel aandacht te besteden aan digitale geletterheid in het onderwijs. Door een visie te ontwikkelen, aantrekkelijke content in een relevante context te bieden en leerkrachten te professionaliseren. Lagere en middelbare scholen konden gebruikmaken van een traject van vakoverstijgend projectonderwijs.

Kinderen konden stopmotions maken, websites bouwen en robots programmeren. Alles om maar vooral het imago van it af te stoffen en jongeren zo vroeg mogelijk duidelijk te maken wat je met it en technologie allemaal wel niet kan, dus niet alleen maar programmeren en coderen. Scholen in een straal van tien kilometer werden bezocht of kwamen langs op de A-locatie in de Oosterstraat in Groningen.

Opdracht Economic Board Groningen

Bedrijfsleven, regionale overheden en onderwijsinstellingen investeerden jaarlijks in I.Turn.IT. Maar op een gegeven moment kregen ze zelf ook opdrachten. ‘Zeker toen we van Economic Board Groningen opdracht kregen om een totaalpakket te ontwikkelen voor toekomstbestendig technologieonderwijs op scholen in Noord-Groningen ging het hard en liepen we tegen de grenzen van onze groei aan’, vertelt Vincent.

Met vier auto’s en 15 mensen kon team I.Turn.IT net Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel bedienen, maar als een school in Limburg interesse had getoond was er een probleem ontstaan. Tijd om de koers te keren.

Basicly, digitale leer kracht

‘Onze aanpak is in alle jaren dat we ermee bezig zijn vaak gewijzigd, maar het gedachtegoed is steeds hetzelfde gebleven, legt Vincent uit. ‘Het is altijd onze uitdaging geweest om digitale geletterdheid structureel te borgen in het curriculum van scholen. Met I.Turn.IT deden we dat fysiek en stonden we vaak zelf voor de klas. Met de ontwikkeling van Basicly hebben we ons aanbod gedigitaliseerd en het accent verlegd naar de leerkracht.

We zijn nu een interactief online platform en erop gericht hen bij de volledige implementatie van digitale geletterdheid te begeleiden. We heten niet voor niets Basicly, digitale leer kracht. Daarmee bedoelen we zeker ook de dagelijkse portie leer kracht die we bieden.’ Basicly biedt voor alle niveaus inspirerend onderwijs en een grote variatie aan thema’s en middelen. Lesmateriaal bestaat uit inspirerende leskaarten, leerpaden en losse video’s. Leerkrachten kunnen zelf aangeven met welke onderwerpen van digitale geletterdheid ze aan de slag willen: computational thinking, mediawijsheid, ict-basisvaardigheden of informatievaardigheden. Ook kunnen ze ervoor kiezen complete leerlijnen met leerdoelen in hun jaarplanning op te nemen.

Basicly zorgt ervoor dat leerkrachten geen werk meer hebben van de lesvoorbereiding, vertelt Vincent. ‘Alles is erop gericht digitale geletterdheid zo eenvoudig mogelijk aan te bieden. Daarbij zijn we voor hulp iedere dag bereikbaar, via de telefoon of via een live chat.’

SLO-leerlijn

Omdat iedere leerkracht de mogelijkheid moet hebben om met digitale geletterdheid aan de slag te gaan is Basicly Free voor iedereen toegankelijk. Met een betaald abonnement Basicly Premium is de complete SLO-leerlijn digitale geletterdheid beschikbaar. SLO, dat staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling, de landelijke organisatie die de leerdoelen die behaald moeten worden in het onderwijs aangeeft. De SLO-leerlijn digitale geletterdheid wordt op 10 oktober gepresenteerd aan minister Slob, de minister van Basis- en Middelbaar Onderwijs en Media, weet Vincent te vertellen. ‘Als hij de leerlijn verplicht stelt moeten scholen eraan voldoen. Dat wij goed voorbereid zijn is geen toeval. We hebben alle SLO-doelen, dat zijn er meer dan 600, al verwerkt in onze leerpaden. Ongelooflijk hè? Ik ben daar erg trots op.’

Toekomst

‘Vanaf het begin van I.Turn.IT hebben we gezegd dat we binnen vijf jaar iets op wilden zetten wat op zichzelf zou kunnen bestaan’ vertelt Vincent. ‘Dat is na vier jaar gelukt. Je zou kunnen zeggen dat Basicly de nalatenschap van onze partners in het bedrijfsleven is. Natuurlijk hebben wij als team het werk verzet, maar zij hebben veel voor ons betekend als het gaat om het netwerk, vertrouwen en support. Wij waren 21 en 22 jaar! Ik heb me wel eens afgevraagd of ik mezelf geloofd zou hebben als ik mezelf terug hoor praten. Ik denk het eigenlijk niet. Robert en ik zijn de afgelopen jaren persoonlijk ook gegroeid, maar het is niet altijd vanzelfsprekend geweest dat we deze strijd met elkaar zouden winnen, want wij zijn enorm verschillend.

Ondertussen hebben we een goed team van mensen die op alle terreinen toegevoegde waarde leveren, op het gebied van onderwijskunde, business development, change management, contentontwikkeling en presentaties. Ook Robert en ik hebben nu een duidelijke taakverdeling en ieder onze eigen verantwoordelijkheid. Nu Basicly schaalbaar is kunnen we een volgende stap maken, van regionaal naar een landelijk speelveld. We zullen blijven ontwikkelen en onze aanpak veranderen als dat nodig is. Dat kan ook niet anders, want de ontwikkelingen gaan snel en de nabije toekomst is niet te voorspellen. Tot nu toe gaat alles volgens planning.’

Het oog van de meester

Hans Praat, Business Developer bij de NOM, kent Basicly al vanaf het allereerste begin. Hij is onder de indruk. ‘Velen vragen zich af hoe je digitalisering moet binnenbrengen in het onderwijs. Basicly lijkt die formule gevonden te hebben. Dat vind ik knap en het is belangrijk voor het Noorden, omdat we ons willen kwalificeren als koploper op het gebied van digitalisering. Wellicht is hun aanpak ook in te zetten om bedrijven versneld te laten digitaliseren, zoals we met de Digital Innovation Hub nastreven. Basicly is bovendien een mooi voorbeeld van de ED-tech sector, wat staat voor Educational Technologie, één van de snelstgroeiende sectoren wereldwijd. Snel uitrollen dus.’