• Investeren
  • Diversiteit

FundRight, ook de NOM zet diversiteit op de agenda

Diverse teams zijn betere teams en hebben een positieve invloed op de prestaties van organisaties. Met de ondertekening van het diversiteitsstatement #FundRight belooft de NOM binnen drie jaar alleen nog te investeren in startups waarvan het managementteam voor minimaal 35% bestaat uit vrouwen. #FundRight is opgesteld door Techleap.nl. Intussen hebben ruim 40 partijen, waaronder venture capitalists en ROM’s, het statement ondertekend. Techleap.nl roept ook andere investeerders op de verklaring te onderschrijven.

Startups krijgen in Nederland veel kansen. Maar als we naar de cijfers kijken, zien we dat het een wereld is waar vooral mannen een rol spelen. Zo ging 94,3% van het groeigeld tussen 2008 en 2019 naar startups met alleen mannelijke oprichters. #FundRight wil betere toegang tot financiering en kansen voor vrouwelijke ondernemers. Idee erachter is dat investeringen in door vrouwen geleide ondernemingen het algehele niveau van startups in Nederland omhoog zal helpen. Volgens Techleap-voorzitter Constantijn van Oranje zijn de gemengde (management)teams die zo ontstaan ‘veelzijdiger, veerkrachtiger en sterker’.

Onbewuste vooroordelen

De beste persoon voor een functie moet die functie vervullen, of dat nu een man of een vrouw is. Maar in de wereld van startups is sprake van impliciete bias: onbewuste vooroordelen. Vaak is een gebrek aan diversiteit geen bewuste keuze, maar ontstaat het bijna vanzelf. Mannelijke investmentmanagers zoeken in hun eigen netwerk van mannen naar een passend lid voor de RvC van de startups waar ze in investeren. Of een man geeft input aan een vacaturetekst voor het managementteam, die daardoor vol ‘mannelijke’ termen staat waarop vooral mannen reageren. En dan wordt die vacature ook nog eens uitgezet in het eigen netwerk, dat inderdaad voornamelijk bestaat uit mannen.

Uit een onderzoek van het Center for Collective Intelligence van het Massachusetts Institute of Technology blijkt dat als er meer vrouwen in een beslissingsbevoegd team zitten, de uitkomsten van die beslissingen beter zijn. Het vermoeden is dat dat komt omdat vrouwen beter zicht hebben op de verschillende perspectieven die bij een keuze komen kijken. Door diversiteit bespreekbaar te maken, zal het effect van bias omdraaien, zodat meer objectieve beslissingen worden genomen.

FundRight, ook de NOM zet diversiteit op de agenda

Doelstelling #FundRight

In #FundRight is een doelstelling voor de partners opgenomen om de resultaten meetbaar te maken: portfoliobedrijven moeten binnen drie jaar een managementteam hebben dat voor minimaal 35% uit vrouwen bestaat. Datzelfde percentage moet over drie jaar gelden voor de investeerders zelf.

Kijken we naar de situatie bij de NOM, dan is er werk aan de winkel. Ons eigen investment team bestaat weliswaar voor 32% uit vrouwen, maar bij slechts 9% van onze portfoliobedrijven bestaat het managementteam voor minimaal 35% uit vrouwen. 88% heeft zelfs een managementteam dat volledig uit mannen bestaat. Om deze verhoudingen te verbeteren en daarmee het rendement van innovatieve bedrijven te bevorderen, willen we diversiteit permanent op de agenda krijgen.

Ambitie NOM

Binnen drie jaar hebben alle startups en scaleups waar wij in investeren of in hebben geïnvesteerd een managementteam dat voor minimaal 35% bestaat uit vrouwen. Dat geldt ook voor ons investment team. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, gaan we ontdekken hoe we onze eigen HR processen kunnen verbeteren en hoe we diversiteit op de agenda krijgen bij startups in Noord-Nederland.

We geloven dat het voor alle ondernemingen beter is als ze divers zijn, want dat leidt tot een beter bedrijfsresultaat. Met de ondertekening van #FundRight is diversiteit een vast onderwerp op onze agenda.

Directeur NOM > Dina Boonstra

Woorden en daden
Met #FundRight leggen we onszelf een inspanningsverplichting op. Bij investeringsaanvragen is diversiteit voortaan een vast punt op de agenda. We gaan ook met onze portfoliobedrijven om tafel. In rondetafels willen we investment managers, investeerders en vrouwelijke ondernemers bij elkaar brengen om te horen wat vrouwelijke ondernemers belangrijk vinden. Als ondernemingen toekomstbestendig willen zijn moeten ze iets doen met diversiteit. Juist het hebben van verschillende typen medewerkers draagt bij aan het rendement van een organisatie. Ik ben verbaasd als ondernemingen producten ontwikkelen voor vrouwen en er bij de ontwikkeling van die producten geen vrouwen betrokken zijn. Met de ondertekening van #FundRight gaan we serieus werk van vrouwelijk ondernemerschap maken. Ik roep vrouwelijke ondernemers en startups op
zich te melden als ze op zoek zijn naar venture capital en investeringsgeld.

De aanjagers > Techleap.nl

Er is veel terrein te winnen
Onderzoek heeft keer op keer laten zien dat diverse teams beter presteren: ze zijn creatiever, innovatiever en weerbaarder dan homogene teams. Toch laat het diversiteitsrapport van Techleap.nl zien dat er op dit gebied in Nederland veel terrein te winnen is. Het is hoopvol dat al zoveel venture capitalists en ROM’s het #FundRight statement hebben ondertekend. De wil om te verbeteren is er. Techleap.nl speelt hierin een faciliterende rol, om de venture capitalists en ROM’s te helpen hun doelen te bereiken. Techleap.nl streeft ernaar om Nederland op de kaart te zetten als nummer 1 ecosysteem van Europa voor tech startups en scaleups. Diversiteit zorgt ervoor dat deze industrie kan blijven innoveren.

De ondernemer > Carver, Anton Rosier, ceo

Vrouwen zorgen voor nieuwe inzichten
Carver richt zich op vervoersoplossingen om slim, snel en duurzaam te reizen. Vrouwen zijn een belangrijke doelgroep, dus het is vanzelfsprekend ze al vroeg bij productontwikkeling, verkoop en marketing te betrekken. Met de Carver richten we ons bijvoorbeeld erg op veiligheid in het verkeer. Vrouwen geven aan dat ze zich ook ín het voertuig veilig willen voelen. Dat inzicht is verwerkt in de materiaalkeuze. We hadden bedacht plexiglas ruiten te gebruiken in verband met het gewicht, maar hebben toch gekozen voor glas. En dat laten we ook zien in onze marketing, door foto’s van vrouwen in een Carver met slecht weer of als het donker is. Toch een ander gevoel dan beelden van mannen die stoer een bocht nemen. De bijdrage van vrouwen zorgt voor nieuwe inzichten, onze oplossingen worden beter. En er ontstaat een andere sfeer. Met goede argumenten bereik je bij ons tegenwoordig meer dan met de grootste mond.

Founded in Groningen > Lian de Boer, programma manager

We proberen zelf een voorbeeld te zijn
Met Founded in Groningen werken we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties aan een ecosysteem waarin startups en scale-ups optimaal kunnen groeien. De komende jaren zetten we breed in op diversiteit onder ondernemers. We proberen zelf een voorbeeld te zijn in onze eigen programma’s en evenementen. Prins Constantijn van TechLeap wil niet meer in een jury als die niet divers is. Dat vind ik wel sterk. Wij doen dat ook. Ook gaan we in gesprek met partijen die we subsidiëren. Het gaat wat ons betreft over diverse teams in de brede zin, dus ook van verschillende nationaliteiten en leeftijden.