Fonds Support Noord 'Tijd rijp om actiever de markt op te gaan'
  • Investeren

Fonds Support Noord ‘Tijd rijp om actiever de markt op te gaan’

Fondsenmanager Rob Drees ziet het prille ondernemerschap meer dan ooit borrelen in Noord-Nederland. ‘Om nieuwe fondsen daarbij een vliegwiel te laten zijn, biedt dat ook kansen voor ons Fonds Support Noord. De eerste jaren werkten we low profile, nu overwegen we om actief de markt op te gaan. Met als uitdaging het spanningsveld waarin we zitten, als tak van de NOM.’

Het is nu drie jaar geleden dat de NOM er bewust voor koos om het fondsbeheer voor derden officieel af te splitsen in een aparte tak van de organisatie. Nu lijkt de tijd rijp dat Fonds Support Noord (FSN) een volgende stap zet: meer zichtbaar en actiever in de markt. Als bevlogen fondsenmanager constateert Rob dat FSN nog veel meer van betekenis kan zijn voor Noord-Nederland, maar is zich ook bewust van de dilemma’s die dit kan oproepen …

Waarom is FSN ook alweer opgericht?

‘Voor een gezonde economische ontwikkeling is het van belang dat de beschikbare middelen van regionale investeringsfondsen gemakkelijk hun weg vinden naar het mkb. We zagen dat sommige publieke organen of ideële organisaties wel geld hebben om te investeren, maar zelf over te weinig expertise beschikken of de aansluiting bij het mkb missen. In plaats van dat zij zelf tijd, geld en moeite investeren om die processen en netwerken op te tuigen, leek het ons slimmer om de kennis en ervaring van de NOM beschikbaar te stellen via FSN.’

Wat bieden jullie?

‘Ons fondsmanagement omvat volledige dienstverlening: van investment management, juridische ondersteuning en administratieve taken tot en met de rapportages en control. Voor  partijen die liever zelf acquireren, is ook alleen administratief fondsbeheer mogelijk. Dan kunnen zij focussen op investeringsbeslissingen en zaken als contractvorming, boekhouding en verantwoording aan onze deskundigheid overlaten.’

Welke fondsen zijn al aangehaakt?

‘De FOM, het MKB Fonds Drenthe en Investeringsfonds Groningen maakten al langer gebruik van de diensten van de NOM. Door de oprichting van FSN hebben we een officiële knip gemaakt en inmiddels doen we ook het fondsmanagement voor het GROEIfonds van de Economic Board Groningen en voor G-Force Capital. Afgelopen jaren hebben we bij FSN vooral gebouwd aan een goede interne organisatie. Dat loopt prima en we overwegen zelfs uit te breiden, want we zien meer mogelijkheden.’

Waar denk je aan, welke kansen zijn er?

‘De voedingsbodem voor ondernemerschap is beter dan ooit. Het broeit en borrelt op veel plekken in de regio, mede door het onderwijs en tijdgeest van transitie. Op allerlei plekken ontstaan ideeën en groepjes met potentie voor nieuwe bedrijvigheid. Het zijn soms nog moeilijk waar te nemen bewegingen, maar wél aanwezig. Met passende fondsen kun je dit soort initiatieven in de regio beter aanjagen. Op onze beurt kan FSN die jonge fondsen mede van de grond tillen, zodat er geen rem ontstaat door de praktische complexiteit van fondsmanagement.’

Waarom nieuwe fondsen naast wat er al is?

‘Hoe dichter je op de business zit, hoe gerichter en succesvoller je kunt investeren. De bestaande fondsen hebben elk eigen kaders en doelen, waardoor er ook initiatieven buiten de boot vallen. Dat geeft ruimte aan nieuwe fondsen, waardoor investeringsgelden hun weg beter vinden. Een mooi voorbeeld is G-Force Capital, dat via het Investeringsfonds Groningen is opgericht met specifieke focus op de IT-hub in Groningen. Daar zijn volop creatieve en ondernemende geesten te vinden, met evenzoveel ideeën. Dan gaat de vraag rondzingen hoe je die krachten kunt bundelen en financieel aanjagen. Die signalen zijn opgepikt en vertaald in G-Force Capital.’

En G-Force Capital klopte vervolgens bij FSN aan …

‘Fondsmanager Marco de Jong is een man die zelf uitstekend de acquisities kan doen, maar hij wil focussen op investment management en de achterkant liever uitbesteden. Dus wij pakken die boekhouding op en denken waar nodig mee bij contractonderhandelingen. Daar zit een grote meerwaarde van FSN, want juist voor kleinere fondsen is het niet te doen om alle specialistische kennis zelf in huis te hebben.’

Hoe gaat FSN om met het dragen van meerdere petten?

‘Strikte scheiding tussen de fondsen staat voorop, inclusief de eigen NOMfondsen. Net zoals ook banken of accountants klanten in dezelfde sector integer bedienen, doen wij dat ook. Soms werken bepaalde fondsen samen bij een investering, elk vanuit zijn eigen motieven en doelen. Omdat elk fonds eigen aandachtspunten hanteert, kunnen de uitkomsten verschillen bij aanvragen. Als wij de investeringskant ook verzorgen, kunnen we altijd vanuit het betreffende fonds beargumenteren hoe we te werk gaan.’

En is ook de integriteit te controleren?

‘Elk fonds heeft een eigen gouvernance, eigen aandeelhouders en een eigen investeringscommissie. Dat maakt de scheidingen tussen fondsen die we als FSN beheren duidelijker. Het is niet zo dat alleen wij van de NOM zeggen dat we het goed doen; zij – de fondsen die we beheren – zeggen dat ook.’

Hoe gaat FSN zich profileren, als jullie willen groeien?

‘Dat is de uitdaging, want er zijn genoeg kansen, maar we hebben als NOM wel een specifieke taak. Private partijen die vanuit winstoogmerk investeren komen niet in aanmerking voor support van FSN. Wij zijn alleen beschikbaar voor fondsinitiatieven met een Noord-Nederlandse focus, zoals overheidsgerelateerde organisaties of partijen met een (deels) ideële doelstelling die het publieke belang van de noordelijke provincies dienen.’

Maar FSN heeft de expertise in huis om ook andere fondsen te bedienen …

‘Inderdaad. Fondsen die óók van betekenis kunnen zijn voor het economische klimaat in Noord-Nederland. Er zit een spanningsveld in wat wel en echt niet past bij de NOM. Het is duidelijk dat we geen volwaardig private commerciële fondsen gaan beheren, maar met bepaalde fondsen kunnen we wel meer elan en geld in de noordelijke provincies brengen. Hoe meer investeringen, hoe harder het vliegwiel werkt en daar hebben wij als NOM zeker een taak in.’

En die dilemma’s?

‘We moeten kritisch kijken naar onze rol: in hoeverre kunnen wij vanuit de NOM plek innemen op de markt zonder die te verstoren? Maar ook: gaan we een verdienmodel hanteren? Er is geen winstoogmerk, maar ook onze organisatie kost geld. Verder denken we na over het punt waarop we ons als FSN terugtrekken als jonge fondsen succesvol worden en op eigen benen kunnen staan.’

Serieuze plannen dus?

Ja, want we zien kansen voor Noord-Nederland. We willen voorkomen dat creatieve broeinesten vertrekken naar elders door initiatieven hier in de regio zo goed mogelijk aan te jagen. Support voor jonge fondsen kan zeker bijdragen aan een optimaal investeringsklimaat en daarmee aan ontwikkelkansen voor innovatie en nieuwe business.’

Meer weten over FSN?

Fonds Support Noord 'Tijd rijp om actieve de markt op te gaan'