Eldert van Wijngaarden WebIQ
  • IT
  • Investeren

Het verhaal van Web IQ: strijden tegen de uitwassen van het internet

De NOM is aandeelhouder van Web-IQ: een bedrijf dat diensten levert aan gemeenten en politie-organisaties op het gebied van ‘open source intelligence’. Dat betekent dat ze het internet gebruiken als bron om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. “We speuren bijvoorbeeld op het darknet naar verspreiders van kinderporno of letten op signalen die wijzen op mensenhandel”, vertelt CEO Eldert van Wijngaarden. In dit artikel lees je hoe het financieringstraject met de NOM verliep en hoe die ervaring voor Eldert was.

Oude bekenden

Eldert heeft eerder al met ons samengewerkt op het gebied van regionale ontwikkeling. Ook was de NOM al als aandeelhouder betrokken bij de voorganger van Web-IQ. In dat bedrijf werd een product ontwikkeld dat leidde tot de start van Web-IQ: “De zoektechnologie voor fotoverzamelingen die we hadden ontwikkeld, had filters die porno moesten blokkeren. Toen we erachter kwamen dat ze ook kinderporno tegenkwamen, hebben we de politie gebeld. Onze software bleek heel geschikt om criminele activiteiten op te sporen op het internet, vooral het darknet. Toen was de stap naar Web-IQ snel gezet.”

Voor het oprichten en laten groeien van Web-IQ zocht Eldert naar investeerders. Vanwege onze gezamenlijke geschiedenis waren we 1 van de eersten die hij benaderde. “Wat ik heel gaaf vind van de NOM, is dat ze gericht zijn op de lange termijn. Het gaat niet om snel geld verdienen, maar aan het bouwen van iets waardevols. Dat duurt misschien wel jaren, maar dat is voor de NOM geen probleem. Iets elke dag een klein beetje beter maken is het belangrijkste, zodat je samen werkt aan een mooi resultaat.”

Toen Eldert bij ons aanklopte, kende hij het klappen van de zweep al een beetje. We vroegen hem wat hij met z’n bedrijf wil, wat het idee is, wat hij wilde bouwen en natuurlijk wilden we z’n businessplan zien. “Tijdens het presenteren van de plannen worden er kritische vragen gesteld, maar je voelt tegelijkertijd veel vertrouwen. Ik heb ook met andere investeerders te maken gehad, die echt alleen maar naar het financiële plaatje keken. De NOM is veel meer bezig om te zien of je als ondernemers iets waardevols toe kunt voegen. En daar hebben we ze blijkbaar van kunnen overtuigen.”

Betrouwbaar en betrokken

We hebben Eldert inderdaad een aanbod gedaan, en nu zijn we 1 van de aandeelhouders. Samen met de directie en andere aandeelhouders zitten we in een zogenaamde one-tier board. Dit orgaan zit dichter op de dagelijkse uitvoering dan een RvC, die je vaker tegenkomt. “Dat hebben we samen zo bedacht, omdat we die betrokkenheid belangrijk vinden. We komen bijvoorbeeld elke 2 weken samen om te overleggen, en niet maar 1 keer per kwartaal”, vertelt Eldert.

Over de samenwerking met de NOM is Eldert alleen maar positief: “Ik vind de NOM als aandeelhouder vooral heel erg betrouwbaar. Aandeelhouders die puur op geld gericht zijn, kunnen soms het grotere plaatje wat loslaten om snel veel geld te verdienen. Bij de NOM is dat niet het geval. We hebben het zo ingericht dat we dicht bij elkaar zitten, dat vinden we belangrijk. En ze geven ons het gevoel dat we met iets gaafs bezig zijn en trots zijn dat ze met ons samenwerken. Dat vind je écht niet bij elke aandeelhouder!”

Tot slot

Ben je op zoek naar investeerders om je bedrijf verder te laten groeien, maar wil je graag weten wat je allemaal kunt verwachten? Lees dan ons whitepaper, waarin we je vertellen wat de impact is van investeerders op je bedrijf.