Een tweede leven voor pizzadozen.

Een tweede leven voor pizzadozen

KNN Cellulose – pionier in de circulaire economie – zet na projecten in de infra- en bouwsector nu ook concrete stappen in de chemische industrie. In het meerjarige project Cell-U-Value wordt uit afval gewonnen cellulose opgewerkt tot bruikbare chemische grondstoffen.

Hergebruik van oud papier is de bekendste vorm van het recyclen van cellulose. KNN Cellulose – sinds 2017 onderdeel van het NOM portfolio – gaat nog een stap verder. “Wij richten ons op tertiaire cellulose uit afvalstromen, zoals melkverpakkingen en pizzadozen”, vertelt directeur Erik Pijlman. “Afval dat nu in verbrandingsovens terecht komt, terwijl de aanwezige cellulose prima herbruikbaar is. Hetzelfde geldt voor de tonnen toiletpapier die we jaarlijks wegspoelen. Technologisch is het mogelijk om cellulose uit afval te herwinnen en op te werken tot grondstoffen voor de bouw- en infrasector. Er zijn bijvoorbeeld al diverse fietspaden aangelegd met ons product Recell.”

Minder CO2-uitstoot

Pijlman weet dat ook de chemische industrie volop zoekt naar duurzame grondstoffen. “Daarom focussen we ons in het project Cell-U-Value specifiek op de chemie. We hebben al ontdekt dat het mogelijk is om cellulose om te zetten in azijnzuur, dat bijvoorbeeld verwerkt wordt in het halffabricaat MCA (mono-chloro acetic acid, red.). ”

Een tweede leven voor pizzadozen

Als wij deze conversie op grote schaal kunnen toepassen, dan boeken we dubbel winst: door afval te herbruiken dat anders wordt verbrand verminderen we CO2-uitstoot én de industrie heeft minder fossiele grondstoffen nodig. Bij het omzetten van cellulose gebruiken we een duurzame technologie.”

Potentie benutten

Het project Cell-U-Value is geïnitieerd in een samenspel tussen KNN Cellulose, Rijksuniversiteit Groningen, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) in Delfzijl en de landelijke clusterorganisatie Institute for Sustainable Proces Technology (ISPT). “Het feit dat deze partijen zijn aangehaakt, bevestigt de waarde die wij zien in cellulose”, stelt Pijlman, die als projectleider het voortouw neemt in Cell-U-Value. “Er ontstaan in de keten nieuwe verbindingen met een circulaire focus. Daar zijn we blij mee, want dat is essentieel om de potentie van cellulose als duurzame grondstof daadwerkelijk te benutten.”

Opschalen in de regio

Als pionierende ondernemer is Pijlman erover te spreken dat in Noord-Nederland alles aanwezig is om Cell-U-Value tot een succes te maken. “We hebben hier het Chemport netwerk en er zijn uitstekende innovatiecentra beschikbaar. Zo starten we met een haalbaarheidsstudie op lab-schaal in de ZAP-faciliteit Groningen en kunnen we in een later stadium doorontwikkelen op de nieuwe Chemport Industry Campus. Conversie is de basis: we zetten de cellulose om door hydrolyse en fermentatie, geïntegreerd met reactieve extractie. Eerst gaan we deze technologie optimaliseren, om daarna op te schalen naar grotere volumes. Uiteindelijk willen we in een processingpilot minimaal 10 ton bio-based chemicaliën kunnen produceren uit cellulose.”

Complete waardeketen

Het meerjarige project loopt tot oktober 2022. “Vernieuwende stappen als deze vergen een lange adem”, weet Pijlman, die in 2015 startte met KNN Cellulose. “Dat is het waard, want met Cell-U-Value geven we een impuls aan de circulaire economie. Onze insteek is het creëren van een complete waardeketen die zowel economisch als ecologisch rendeert. De technologie is een harde voorwaarde, maar er is méér nodig dan grote installaties en complexe processen. Het vraagt visie en inzicht om van afval tot nieuwe producten te komen én nieuwe samenwerkingsvormen binnen de keten om markt te creëren. Die beweging gaat sneller naarmate de urgentie van de klimaatproblematiek toeneemt. In die zin hebben we de tijd mee.”

KNN Cellulose nodigt potentiële leveranciers van harte uit om deel te nemen aan het project, bijvoorbeeld uit de recycling- en papierindustrie, afvalverwerking en rioolwaterzuivering.

Meer informatie