startups
  • Investeren

€100 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor startups via regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland.*

Aan de totstandkoming van dit plan is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijks ROM’s, TechLeap en InvestNL. Met InvestNL en TechLeap wordt ook verder gewerkt aan een gezamenlijk programma gericht op innovatieve startups en scale-ups.

Het streven is om eind april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken. De komende periode zullen we uitgebreid communiceren over criteria en aanvraagprocedure.

We zijn blij dat deze regeling er is gekomen voor innovatieve startups en scale-ups. We hopen begin volgende week meer details te kunnen geven over deze regeling en de gehele procedure. Dat zullen we ook doen middels een uitgebreide Q&A. Eind april kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven zich aanmelden via een online tool die we via onze website zullen delen.
Dina Boonstra, directeur NOM

Startups bedreigd in voortbestaan

Uit een survey van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de Covid19-crisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt vanwege liquiditeitsproblemen overbruggingsfinanciering. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer de helft van de vroege investeringen in innovatieve bedrijven, en daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland. Ook uit een diepgaande analyse van de portfoliobedrijven van de ROM’s blijkt dat een groot deel van deze bedrijven de komende periode in acute financiële nood zal komen.

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Tijdelijke overbruggingsfinanciering

Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2 miljoen. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. Waar mogelijk zal er zoveel mogelijk samen worden opgetrokken met private investeerders. De komende periode gaan de ROM’s uitgebreid communiceren over de criteria, rente en looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure.

“Als regionale ontwikkelingsmaatschappijen werken we dagelijks met honderden innovatieve bedrijven. De Corona-crisis heeft een enorme impact op deze bedrijven. En we maken ons oprecht zorgen dat hiermee het toekomstig verdienvermogen van Nederland ernstig wordt geschaad. We zijn dan ook zeer verheugd dat het kabinet een substantieel bedrag uittrekt om juist deze bedrijven door deze crisis heen te helpen”, aldus Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de gezamenlijke ROM’s. “We zien het als een grote verantwoordelijkheid om namens het Rijk er voor zorg te dragen dat deze €100 miljoen bij de juiste bedrijven terechtkomt”.

*Er zal worden gezorgd dat ook in de provincies die nog geen ROM hebben (Noord-Holland en Utrecht) deze leningen beschikbaar komen voor innovatieve bedrijven.