Drijveren en leervermogen zijn belangrijker dan cv
  • Drijfveren

‘Drijfveren en leervermogen zijn belangrijker dan cv’

Van krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en de impact van automatisering tot medewerkers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging: bedrijven kampen allemaal met HR-vraagstukken en merken dat de gebaande
paden tekortschieten. Het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland (MOB) heeft daarom HR-kracht uit het bedrijfsleven gebundeld en boekt succes met het lef om buiten de kaders te denken én te doen.

De eerste matches pakken goed uit en daar is aanjager Anneke Post van het MOB trots op. ‘Dit is waar we het allemaal voor doen’, zegt de projectleider duurzame inzetbaarheid. ‘Talenten van mensen benutten op plekken waar ze hard nodig zijn of waar ze beter op hun plek zitten. Vacatures vervullen door vanuit andere perspectieven te kijken. Want dan kun je ontdekken dat een accountmanager die bij de bank geen toekomst meer heeft, een uitstekende procesoperator in de dop blijkt waar ze in de industrie om zitten te springen. De uitdaging is om naar de toekomst te kijken, terwijl cv’s vooral iets zeggen over het verleden. Wat werkelijk telt, zijn competenties, drijfveren en leervermogen.’

Context is cruciaal

Die insteek is precies waarom HR-adviseur André Smit zich thuis voelt bij het MOB. ‘Oog hebben voor iemands persoonlijkheid en die in de juiste context plaatsen, dat is cruciaal’, zegt Smit, die bij Reym BV mede zorgdraagt voor de personele bezetting in Noord-Nederland. Hij sloot zich aan bij het MOB omdat hij gelooft in samenwerken en het delen van kennis én  arbeidskracht. ‘Soms biedt het ene bedrijf de uitdaging of ontplooiingsmogelijkheden die bij een ander ontbreken. Of de ene organisatie zit met boventallige mensen, terwijl ze elders zitten te springen om goede krachten. De kunst is om de juiste verbindingen te leggen en daar is het MOB een uitstekend platform voor.’

Reym heeft dankzij het MOB al twee vacatures vervuld in Noord-Nederland. Via het UWV – ook partner in het netwerk – werd een geschikte chauffeur/industrieel reiniger voor vestiging Akkrum gevonden. En de Rabobank en Gasunie schoven kandidaten naar voren die wel oren hadden naar de functie van vestigingsmanager met doorgroeimogelijkheid tot regiodirecteur. ‘Dit waren mensen die bij hun huidige werkgever aan het plafond zaten’, vertelt Smit. ‘Bij ons kunnen ze wel die volgende stap zetten. Ik vind het bijzonder dat de partners binnen het MOB zo zorgvuldig omgaan met human capital. Ze gaan open het gesprek aan en durven ook mensen te laten gaan als ze weten dat die toe zijn aan een andere uitdaging. Zo kunnen we elkaar helpen.’

Unieke kruisbestuiving

Het MOB heeft inmiddels 20 leden met samen meer dan 7.000 medewerkers. Het initiatief voor dit netwerk ontstond bij een aantal Food-bedrijven. De meeste leden zitten in de proces- en maakindustrie, maar ook partijen als Rabobank Noord en Omrin zijn aangehaakt. ‘Zo ontstaat een unieke kruisbestuiving’, constateert Post. ‘Dat lukt omdat leden zich committeren en actief meedoen. We komen zes keer per jaar samen met de HR-professionals. Ook tussentijds vinden zij elkaar goed via de app-groep en telefoon om balletjes op te gooien.

Drijveren en leervermogen zijn belangrijker dan cv

Zo kunnen we bij vacatures of mensen die een andere plek zoeken snel aanknopingspunten uitwisselen. Het werkt zo goed omdat er onderling vertrouwen is en deelnemers oprecht met elkaar meedenken.’

HR-manager Jelke van Dapperen van Royal Steensma beaamt dat. ‘Binnen dit netwerk draait het om warme contacten. Het gaat veel verder dan vacatures en cv’s uitwisselen, het gaat om de beleving van mensen. Het is echt een doe-netwerk, we sparren net zolang totdat iemand ergens een gesprek heeft of tenminste een contactpersoon voor een volgende stap. Zo hebben we via het MOB voor Royal Steensma ook een nieuwe plantmanager gevonden.

Na een pitch bij een netwerkbijeenkomst riepen drie verschillende partners dezelfde naam. Het was iemand die bij een ander bedrijf werkte – een aspirant-lid van het MOB – en waarvan ze wisten dat die om zich heen keek naar een nieuwe uitdaging. Dan kan een balletje snel rollen.’

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT WORDT STEEDS URGENTER. EN URGENTIE BETEKENT INNOVATIE. HET MOB IS HIER EEN MOOI VOORBEELD VAN!
(Joep de Vries, Project manager NOM)

Open in gesprek

Bang om zelf goede mensen kwijt te raken, is Van Dapperen niet. ‘De realiteit is dat mensen geen leven lang meer bij hetzelfde bedrijf werken. Je kunt daarom beter open met elkaar in gesprek blijven. Wie weet kan iemand eens meelopen binnen het netwerk en zo weer geïnspireerd raken. Andersom kan Royal Steensma ook anderen kansen bieden. Wij kennen lange dienstverbanden en daar zijn we trots op, maar in de toekomst moeten we wel anticiperen op uitstroom door AOW. En het MOB is een waardevol netwerk voor in-, door- en uitstroom. Bovendien is het netwerk collegiaal en inspirerend als het gaat om kennis delen. We bespreken ook thema’s als strategische personele planning of hoe je anno 2020 ontwikkelgesprekken voert met medewerkers.’

Het succes van het MOB schuilt volgens Van Dapperen en Smit in het feit dat de deelnemende bedrijven zich niet blindstaren op het gewilde schaap met vijf poten. ‘In de huidige arbeidsmarkt moet je out-of-the-box denken en oog hebben voor wat mensen willen. Blijven leren en ontwikkelen hoort bij deze tijd en dan kunnen matches die op het oog verrassend zijn heel goed uitpakken.’ Het is precies waar aanjager Post op aanstuurt: creatieve oplossingen. ‘Die vinden we doordat we actief samenwerken. Bij het MOB is een slapend lidmaatschap niet aan de orde, juist door steeds te weten wat er speelt, zetten we concrete stappen en ontstaan er matches.’

MOB

Het MOB staat voor concrete actie: mensen uitwisselen, vacatures vervullen en medewerkers in beweging zetten met oog op de toekomst. Bovendien organiseert het MOB zij-instroomtrajecten in samenwerking met het UWV en de bancaire sector. Midden- en grootbedrijven met minimaal 100 fte en professioneel HR-management kunnen aanhaken.

Meer weten over MOB?