Drijfveren: 'Buro Waai inspireert tot zinvol werken'
  • Drijfveren

Drijfveren: Buro Waai inspireert tot zinvol werken

Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling, maar in hoeverre zijn bedrijven in Noord- Nederland daar bewust mee bezig? En hoe pakken ze dat aan? NOM is nieuwsgierig en interviewt voor deze rubriek organisaties die hun beweegredenen actief onderzoeken.

Als meisje vond ze het magisch dat volwassenen een baan hadden. Elke dag naar het werk gaan, dat moest wel iets heel leuks zijn! Als door de wol geverfde loopbaanadviseur weet Heidi Jansen inmiddels dat werk ook kan leiden tot frustratie, onverschilligheid of morele stress. Met Buro Waai speelt ze in op de toenemende behoefte aan zingeving in werk.

Organisaties floreren het beste als de mensen die er werken het leuk hebben met elkaar en een beetje voor elkaar zorgen als het nodig is’, stelt Heidi nuchter vast. ‘Je ziet het vaak van nature bij startende bedrijven en het mkb. Daar staan mensen nog dicht bij hun oorspronkelijke drijfveren en zijn de teams klein genoeg om zonder systemen en protocollen te functioneren. Er is ruimte voor plezier en autonomie en er wordt samen aan doelen gewerkt, in vertrouwen en geborgenheid. Allemaal thema’s die wezenlijk zijn om zingeving te ervaren in je werk.’

Buro Waai is zelf zo’n startend bedrijf. Zeven bevlogen professionals hebben de harten, hoofden en handen bijeengebracht om zich – vanuit hun basis in Groningen – samen in te zetten voor zinvol werken. Dat doen ze in de zin van: bijdragen aan werk als een plek waar iedereen plezier, voldoening en betekenis kan ervaren. Volgens Heidi is daar grote behoefte aan. ‘Kijk maar naar de schrikbarende hoeveelheid overbelaste werknemers en burn-outs in onze samenleving. Of juist bore-outs, waarbij er totaal geen sprake meer is van enige zin in en van het werk.’

Drijfveren: Buro Waai inspireert tot zinvol werken

Heidi Jansen

We hebben elkaar nodig

‘Als je zinvol werken terugbrengt naar de kern, gaat het om doen wat ertoe doet én merken dat jij er toe doet’, vervolgt Heidi, die naast ondernemer ook auteur is van het boek Werk & Zingeving. ‘Om ertoe te doen, hebben we elkaar nodig. Terwijl de focus in onze huidige werkomgevingen vaak sterk op het individu ligt: het beste uit jezelf halen, zelfsturend zijn, jezelf uitdagen en ontwikkelen, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid… Dat is allemaal prima, maar er mag wel iets bij. We vergeten dat je anderen nodig hebt voor die ontwikkeling. Dat we vooral het beste uit elkáár kunnen halen en samen verantwoordelijk zijn.’

In onze prestatie- en afrekencultuur zijn we volgens Heidi zó bezig met persoonlijk succes, dat er een competitie ontstaat die uiteindelijk ondermijnend werkt voor mensen en organisaties. ‘Degenen die in de ratrace aangeven het niet meer te kunnen bolwerken, worden nu geacht om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een coach. Terwijl je ook naar het systeem kunt kijken, om anders te organiseren of de lasten te herverdelen. Als er voldoende veiligheid is om je kwetsbaar op te stellen binnen een team, dan ontstaat verbinding en zijn mensen sneller bereid om elkaar te helpen. Dat zijn de bedrijven waar mensen werkelijk samen de schouders eronder zetten.’

Ruimte voor levensvragen

Heidi en haar collega’s merken dat ze de tijdgeest mee hebben. ‘Hier in Groningen is al een beweging in gang gezet rondom de betekeniseconomie en sociaal ondernemerschap. Dat schept ruimte en vruchtbare grond voor de zingevingsvragen waar de werkende mens in toenemende mate mee rondloopt. Wij richten ons daarom ook op coaches, arbodiensten en loopbaanbureaus. Het is goed dat die levensvragen (h)erkend worden. Zodat je niet meteen naar een psychotherapeut hoeft als je even kwijt bent waarom je ook alweer doet wat je doet. Als je vastzit in allerlei protocollen die de persoonlijke betekenis beknellen, is het niet zo gek dat de zin soms ver te zoeken is.’

Buro Waai wil mensen – liefst op team- en organisatieniveau – weer inspireren de zin te hervinden. Daar hebben ze programma’s en werkvormen voor ontwikkeld, al benadrukt Heidi dat zingeving juist niet draait om modellen en quick fixes. ‘De thema’s van waaruit wij werken, bieden vooral aanknopingspunten voor gesprek. Wij zetten een bepaalde manier van denken en werken in gang waarbij teams een blijvend proces aangaan. Waarin ze samen een basis vormen voor zinvol werk door elkaar aan te spreken, te luisteren en samen tot oplossingen te komen als er ergens iets knelt. En soms is zinvol werken ook een kwestie van verduren; van volhouden in lastige fases en daar met elkaar doorheen komen.’

Lekkere koffie

Heidi steekt het mkb graag een hart onder de riem. ‘Laat je niet gek maken door de huidige norm van presteren en alles meetbaar maken. Juist veel van de kleinere bedrijven beseffen als geen ander dat zingeving al in de meest simpele dingen zit, zoals plezier op het werk, lekkere koffie en leuke collega’s. Het gaat niet zozeer om hemelbestormende nieuwe dingen, maar om weer terugkeren naar wat we eigenlijk allemaal wel weten: zinvol werken is sámen doen wat ertoe doet. Voor Buro Waai is dat bijdragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Wij zetten ons in voor minder bureaucratie en méér vertrouwen, dan ontstaat er bijna vanzelf weer zin.’