Diversiteit leidt tot meer perspectief
  • Diversiteit

Diversiteit leidt tot meer perspectief

In ons streven naar meer diversiteit en gelijke kansen in het bedrijfsleven hebben we nog een flinke weg te gaan. Ondanks tal van onderzoeken waaruit blijkt dat gemengde teams beter presteren is er nog te weinig aandacht voor diversiteit. Dat geldt ook in de wereld van startups en financiers. Zo ging de afgelopen twaalf jaar zo’n negentig procent van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met enkel mannen aan het roer. Fundright wil die situatie verbeteren, de NOM wil helpen de kansengelijkheid te verhogen, niet alleen bij vrouwen, maar ook andere groepen die te weinig aan bod komen.

De IT-wereld is (nog steeds) nogal een mannenbolwerk, hoewel de ontwikkelingen in de goede richting best snel gaan. Marco de Jong ziet dat ook. Met zijn investeringsfonds G-Force Capital kan hij klinkende cijfers overleggen. ,,Een derde van de bedrijven in onze portefeuille wordt geleid door vrouwen. Het zijn er in totaal maar zes, maar toch.’’

Dat is een opmerkelijk hoog percentage, waarbij De Jong nog niet had stilgestaan. ,,Ik heb er eerlijk gezegd ook niet bewust op gestuurd. Dus het is misschien toeval.’’ Misschien ook niet. De Jong onderstreept de kracht van diversiteit binnen teams. ,,Die leidt tot meer perspectieven op de markt en op de organisatie. Dat moet iedereen willen. Als je de bedroevende cijfers zo ziet, dan begrijp ik weer waarom Fundright hartstikke nodig is.’’

Open blik

De Jong is zich als investeerder bewust van het gevaar van vooroordelen, zegt hij. ,,Dat is in ieder geval iets waar ik altijd op let. Ook in de bedrijven waar ik werkte. Je moet niet iemand naast je aannemen die op je lijkt. Daar word je als organisatie niet beter van. Je kunt beter iemand met heel andere vaardigheden, een ander karakter kiezen. Ook bij startups probeer ik altijd een open blik te houden, te letten op de objectieve kwaliteiten in plaats van te luisteren naar eventuele vooroordelen. Maar ik ben ook niet heilig. Ik heb geleerd voor mezelf een check in te bouwen bij dit soort gesprekken: heb ik nagedacht over alternatieven? Sta ik echt open voor mensen die heel anders zijn? Ik begrijp dat het gevaar van een verkeerde profilering altijd op de loer ligt.’’

De Jong hecht eraan te zeggen dat het hem niet sec om meer vrouwen gaat. ,,Vrouwen brengen gemiddeld iets anders dan mannen. Mensen uit andere culturen voegen ook iets toe. Immigranten, oudere mensen, jongere; wat je wilt is een zo gevarieerd mogelijk palet. En eigenlijk maakt de buitenkant me dan niet zo veel uit. Het gaat om een mix van profielen, kwaliteiten, karaktereigenschappen. Dat een bedrijf met een goede mix een beter bedrijf is, staat voor mij vast.’’

Dat zegt hij uit ervaring. ,,In de besturen waarin ik zit, zoals Openbaar Onderwijs Groningen en de Digital Office, hebben veel vrouwen zitting. Dat brengt een andere dynamiek dan teams die uit alleen mannen bestaan. Vrouwelijke energie is anders, die kan iedere onderneming gebruiken. Overigens: vrouwelijke energie hoeft niet per se van vrouwen te komen. In de IT-wereld kom je vrouwen minder tegen, maar het worden er wel steeds meer. Bij theFactor.e zie je bijvoorbeeld meer en meer vrouwen in sleutelposities. Dat komt het bedrijf alleen maar ten goede.’’