Diversiteit bij startups is beter, maar nog te ver te zoeken
  • Diversiteit

Diversiteit bij startups is beter, maar nog te ver te zoeken

In ons streven naar meer vrouwen aan de top hebben we nog een flinke weg te gaan. Ondanks tal van onderzoeken waaruit blijkt dat gemengde teams beter presteren. In de wereld van startups en financiers zijn we er ook nog lang niet. Zo ging de afgelopen twaalf jaar zo’n negentig procent van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met enkel mannen aan het roer. Fundright wil die situatie verbeteren, de NOM wil helpen.

Eerst maar eens een schrikbarend cijfer. Van alle bedrijven die de NOM aan een lening of aandelenkapitaal hielp, heeft 89 procent een directie die volledig uit mannen bestaat. ,,Dat percentage kwam best als een schok’’, zegt NOM-directeur Dina Boonstra. ,,Toen ik veertig jaar geleden mijn loopbaan begon, viel me het tekort aan vrouwen op hogere posities al op. En nu speelt het in de investeringswereld gewoon nog steeds. Daar móeten we wat aan doen.’’

Het cijfer roept verschillende vragen op. Zijn er te weinig capabele vrouwelijke ondernemers? Kloppen vrouwen minder snel aan bij financiers? Of heeft het iets te maken met de vooringenomenheid van investmentmanagers? En het belangrijkst misschien: hoe erg is dat cijfer eigenlijk?

Vissen in halve vijver

,,Ik wil het niet over een probleem hebben. Het is een gemiste kans’’, zegt Ellen Ploeger. Zij is coördinator van Flinc, onderdeel van de NOM dat innovatieve ondernemers helpt aan financiering. ,,Diversiteit maakt teams beter. Zo simpel is het. Goed voor de innovatiekracht. Investeerders vissen nu in wezen in een halve vijver, namelijk het mannelijke deel. De toegankelijkheid tot deze fondsen is niet optimaal voor founders van een ander geslacht of een andere achtergrond.’’

Dina Boonstra voegt toe. ,,Als je me zou vragen of we er economisch op vooruit zouden gaan als er meer vrouwen op hoge posities in bedrijven zouden zitten, dan zeg ik: ja! Meer algemeen gaat het me om diversiteit. Andere culturen zijn net zo belangrijk, mensen met handicaps, mensen die anders denken. Waarom? Omdat je er anders en breder tegen zaken aan gaat kijken. En ook omdat de diversiteit onder je klanten ook groot is. Laatst was ik op bezoek bij een bedrijf dat producten voor vrouwen maakt. En wat denk je? Alleen maar mannen op de belangrijkste posities. Dat is raar.’’

Het gaat er niet om dat vrouwen voorrang krijgen bij financieringen. Ze moeten alleen een eerlijke kans krijgen. En die blijft vaak genoeg nog achterwege. Om verschillende redenen. Met een beschuldigende vinger wijzen heeft geen zin. Je realiseren dat er een uitdaging ligt, helpt wel. Fundright wil partijen bewust maken. Dat Founded in Groningen en Founded in Friesland meedoen, is een teken dat het werkt.

Vooroordelen

Dina Boonstra: ,,Het hele ecosysteem heeft een rol. Meiden zouden bijvoorbeeld veel eerder in hun leven kennis moeten maken met ondernemen, met technologie. Daar ligt een taak voor scholen, die hier vaak al bewust mee bezig zijn. Ondernemingen zouden in hun HR-beleid ook meer nadruk kunnen leggen op diversiteit. Ook dat zie je wel verbeteren, maar het kan nog meer.’’

Lastig is dat het kiezen voor mannelijke bestuurders en ondernemers meestal geen bewuste keus is. Niet kiezen voor vrouwen dus ook niet. Ellen Ploeger: ,,Iedereen heeft vooroordelen, investment managers ook. Vrouwen zijn softer, te risicomijdend, vul maar in. Heel onbewust heb je meer met iemand die op je lijkt. We zouden objectiever moeten zijn. Dan zie je dat iemand die anders is, juist wat toe kan voegen. Het zou een grote stap zijn als investeerders inzien dat ook zij onbewust vooroordelen hebben.’’

Punt is wel dat veel meer ‘mannelijke’ partijen aankloppen voor financiering dan vrouwelijke of gemengde. Ellen Ploeger: ,,Je wilt investeren in een club waarin je gelooft, onafhankelijk van het geslacht van de oprichters. Positieve discriminatie is niet de oplossing. Ervoor zorgen dat meer startups van een ander pluimage aankloppen is wat we moeten doen. Hoe? Door van de daken te schreeuwen dat het kan, door rolmodellen in te zetten, door actief naar kansrijke startups op zoek te gaan, door jonge ondernemers uit te nodigen contact met ons op te nemen.’’

De wereld is geen eenheidsworst. Oprichters van startups hoeven ook niet op elkaar te lijken. Liever niet. Inclusiviteit en diversiteit zijn veel meer waard. Dina Boonstra: ,,Daarom is Fundright zo’n goede beweging. Daar wordt niet alleen het vraagstuk benoemd, maar worden ook concrete ideeën bedacht om de kloof te verkleinen. Daar doen wij graag aan mee.’’

#FundRight

TechLeap en 25 investeringsfondsen startten de beweging Fundright in de zomer van 2019. Hun doel: de diversiteit binnen het ecosysteem van startups drastisch verbeteren. Onder meer door bewuster te kijken naar de man-vrouwverdeling binnen de startups waaraan financiering verstrekt wordt. Inmiddels sloten alle regionale investeringsfondsen en heel veel Venture Capitalists zich aan.