Diverse vragen
  • Diversiteit

Diverse vragen aan vragen aan Feriz Akarsu

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat resultaten verbeteren in een diverse en inclusieve organisatiecultuur. Welke maatregelen nemen bedrijven om diversiteit & inclusiviteit in hun organisatie te bevorderen? En heeft dat gevolgen voor de stijl van leidinggeven? Wij zijn benieuwd of en hoe ondernemers dit oppakken.

Diverse vragen aan vragen aan Feriz AkarsuFeriz Akarsu
Directeur van CMZorg (Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau)

Het kleinschalige CMZorg biedt maatschappelijke ondersteuning en ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen met een niet-Westerse achtergrond, zoals immigranten en statushouders. De culturele achtergrond van het team is zeer divers: de medewerkers hebben roots in 22 verschillende landen en samen spreken ze maar liefst 16 talen.

Waar haal je zóveel diversiteit vandaan, met al die achtergronden en talen in jullie team?

‘Dat is meteen onze grootste uitdaging: genoeg goede hulpverleners vinden die een sterke verbinding hebben met niet-Westerse culturen en die naast Nederlands ook één of meer andere talen spreken. De spoeling is dun, zeker hier in Noord-Nederland. Terwijl de vraag naar onze ondersteuning groot is, vooral onder nieuwkomers. Elke keer is het een puzzel om de beste match te vinden voor begeleiding. Taal speelt een sleutelrol, al is kennis van culturele gewoonten net zo belangrijk om goed aan te sluiten bij cliënten. Het is die diversiteit waarmee wij ons onderscheiden.’

Hoe is de dynamiek binnen CMZorg met al die wereldburgers?

Het is een soort wijkcultuur, met een kleurrijke sfeer. Vooral als we eens in de zes weken met elkaar van onze culturele lunch genieten. Dan serveren een paar collega’s gerechten uit het land van hun oorsprong en vertellen dan ook iets over hun gewoonten. In de zorg voor cliënten hebben medewerkers vaak hun eigen aanpak en vullen elkaar daarin aan. Ze sparren onderling, wisselen uit over verschillende perspectieven en steken daar iets van op. Iedereen houdt rekening met elkaar, de dingen worden op een rustige en vriendelijke manier besproken. Misschien soms iets te voorzichtig.’

Durven mensen zich wel uit te spreken?

‘Het respect voor elkaar kan openheid of een pittige discussie weleens in de weg staan. Dan moet ik meer moeite doen om eerlijke feedback te krijgen of iemands echte mening te horen. Door bepaalde overlegstructuren stimuleren we medewerkers om ook met opbouwende kritiek te komen, dat is nodig om als team en organisatie te verbeteren. Elkaar aanspreken op dingen is een leerproces, al gebeurt dat wel. Een klassieker bij ons is dat Nederlanders hechten aan op tijd komen, terwijl de tijd bij sommige collega’s een rekbaar begrip is.’

Wat betekenen diversiteit en inclusie voor jou?

‘Dat je als organisatie een weerspiegeling van de samenleving bent en daar hoort iedereen bij, ongeacht leeftijd, kleur, culturele achtergrond, fysieke gezondheid, gender- of seksuele identiteit. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we doen er wel allemaal toe. Bij CMZorg mag je zijn wie je bent, dat geldt voor onze cliënten en voor onze medewerkers. Inclusief werken is voor mij dat je nieuwsgierig bent naar hoe  anderen denken en dat je bereid bent om van elkaar te leren. Verschillen kosten tijd en aandacht, maar als je daar samen in investeert, dan kom je verder.’

Hoe bewust zijn jullie met dit thema bezig?

‘Diversiteit is bij ons vanzelfsprekend, maar ook met al die verschillende culturele achtergronden in ons team verdient dit onderwerp aandacht. Wij hebben daarom het Charter Diversiteit ondertekend en onszelf ten doel gesteld om ook meer lhbtiq+ personen aan te trekken. Iedereen is welkom hier.’

Wat kunnen bedrijven die minder divers zijn leren van CMZorg?

‘Cultuursensitief werken leer je vooral door te doen. Wij worden door onze ervaring regelmatig gevraagd voor advies en trainingen, om andere organisaties op weg te helpen. Toch is de beste manier om mensen aan te nemen met diverse achtergronden. Als er sollicitanten zijn die afwijken van wat gangbaar is in je organisatie, laat ze dan juist komen. Wees nieuwsgierig en ontdek hoe verrijkend het is om met verschillende culturen samen te werken. Dat maakt het leuk en het helpt ook om beter aan te sluiten bij de maatschappij.’

Toolkit D&I
Toolkit D&I

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe regel je meer diversiteit en inclusie?
  • Top 5 tools en tips waar je morgen mee aan de slag kan
  • Speciale tips voor ondernemers, investeerders, ecosysteemontwikkelaars, kennisinstellingen en overheid