Diverse vragen
  • Diversiteit

Diverse vragen aan Cissy Gressmann

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat resultaten verbeteren in een diverse en inclusieve organisatiecultuur. Welke maatregelen nemen bedrijven om diversiteit & inclusiviteit in hun organisatie te bevorderen? En heeft dat gevolgen voor de stijl van leidinggeven? Wij zijn benieuwd of en hoe ondernemers dit oppakken.

Diverse vragen aan Cissy GressmanCissy Gressmann
Projectcoördinator van Bitterzoet Erfgoed, artiest en creatief ondernemer

Bitterzoet Erfgoed
Culturele manifestatie waarin ruim veertig instellingen uit stad en provincie aandacht besteden aan het slavernijverleden van Groningen. Een mix van tentoonstellingen, lezingen, routes, voorstellingen en evenementen.

Wat betekenen diversiteit en inclusie voor jou?

‘Dat verschillen er mogen zijn. Geen mens is gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. De uitdaging is om met diversiteit te leren werken door als organisaties inclusief te zijn. En dat betekent voor mij: iedereen de kans geven om mee te praten en elke inbreng serieus nemen.’

Lukt dat bij Bitterzoet Erfgoed?

‘Met meer dan veertig partners samenwerken is een intensief proces. Al die verschillende organisaties en belangen vragen om openheid en dialoog. Zeker bij dit thema. Bitterzoet Erfgoed daagt niet alleen het publiek uit in bewustzijn, maar ook de betrokken partijen zelf. Hoe werken de sporen uit het verleden door in het heden? Door zich daarin te verdiepen, komt het voor dat deelnemende organisaties ontdekken dat zij soms minder divers en inclusief zijn dan ze dachten. Maar mooi is dat ze wél allemaal de deur hebben opengezet en door deze manifestatie ook nadenken over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan verandering op dit vlak.’

Welke aanpak kies jij als coördinator?

‘Vooral vragen stellen en verbinden. Als mensen elkaar leren kennen, stellen ze zich makkelijker open voor andere perspectieven. Iedereen zit vanuit zijn eigen achtergrond in het proces, daarom is het nodig om voorbij het ego te denken en je in te leven. Ik leer in dit project veel over de dynamiek in en tussen organisaties. Ook merk ik de verschillen in beleving van mensen die zelf het slavernijverleden in hun roots hebben en van degenen die het alleen uit de boekjes kennen. Er zijn veel goede intenties, maar ook blinde vlekken. Dan trek ik mijn mond open. Opschudden is soms nodig en schuren mag best, zolang we maar wegblijven bij polarisatie. In dat proces vormt de negenkoppige stuurgroep een stevige ruggengraat, mede dankzij de diverse samenstelling.

Hoe organiseer je diversiteit in dit project?

‘Door zo breed mogelijk mensen te betrekken. De thematiek van Bitterzoet Erfgoed vraagt om aandacht voor afkomst en kleur, maar het gaat uiteindelijk om diversiteit in perspectieven. Dus richten we ons niet alleen op verschillende culturen, maar bijvoorbeeld ook op het combineren van diverse expertises en branches. Overal zijn bubbels, ik vertoef er zelf ook in, van de museumbubbel tot de artiestenbubbel. De uitdaging is om dat te beseffen en nieuwsgierig te zijn naar andere bubbels en netwerken, zodat je met elkaar kunt verbinden. Praat niet óver elkaar, maar met elkaar. Dus vraag. En durf dan ook te luisteren naar wat iemand te zeggen heeft.’

Is dat ook wat je wilt meegeven aan ondernemers?

‘Ja, want je kunt zelf wel denken dat je als bedrijf heel divers en inclusief bezig bent, maar is dat werkelijk zo? Kijk je wel breed genoeg? En luister je echt? Deze vragen zijn relevant voor alle vormen waarin mensen samenwerken, want ook de meest kleurrijke gezelschappen denken heus niet allemaal inclusief. Omdat veel (voor)oordelen op een onbewust niveau ingebakken zitten, kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Daarom is het voor bedrijven die dit thema serieus nemen belangrijk dat zij een veilige ruimte creëren voor dialoog. Zodat ook de mensen met andere visies, ervaringen en perspectieven zich uitgenodigd voelen om zich uit te spreken. Zelfs als dat ongemakkelijk of confronterend is.’

Aan wie geef jij het stokje door over dit onderwerp?

‘Charlotte Wekker. Zij is docent sociale studies aan de Hanzehogeschool en zet zich in als onderzoeker en adviseur op het gebied van gelijke kansen.’

Toolkit D&I
Toolkit D&I

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe regel je meer diversiteit en inclusie?
  • Top 5 tools en tips waar je morgen mee aan de slag kan
  • Speciale tips voor ondernemers, investeerders, ecosysteemontwikkelaars, kennisinstellingen en overheid