Dina Boonstra directeur NOM
  • Opinie

Dina Boonstra: “Het ijzer is loeiheet in het Noorden. Tijd om te smeden.”

Dina Boonstra 2021 01 Dina Boonstra

Geklaag was er de afgelopen tijd in Noord-Nederland. Het grote geld ging weer eens aan onze neus voorbij, nu de Lelylijn niet op het lijstje met projecten staat die vanuit het Nationaal Groeifonds bekostigd worden. Dat is zonder meer jammer, maar alle politieke partijen maken zich inmiddels sterk voor de snelle treinverbinding tussen Scandinavië en Zuid-Europa. Belangrijker nog: er is zoveel méér. Meer kansen, meer toekomst en meer middelen.

Middelen omzetten in actie

Nú is het moment om Noord-Nederland op te stuwen in de vaart der volkeren. Dat lukt, als we het met zijn allen doen. De middelen liggen klaar, op allerlei verschillende planken. We moeten ze er alleen wel zelf van afhalen. En dat kan ook. Als we maar de goede plannen en ideeën hebben én als we maar in actie komen. Van het Nederlandse deel van JTF (Fonds voor een rechtvaardige energietransitie) heeft Noord-Nederland al de helft toegewezen gekregen. Dan zijn er ook nog de Europese Recovery & Resilience fondsen, React EU en de nationale en regionale herstelfondsen. Ze zijn er, laten we ze gebruiken.

Duurzamer, gezonder en slimmer

Dat doen we al op een aantal zeer kansrijke gebieden, om de samenleving duurzamer, gezonder en slimmer te maken. Het programma ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’ is gericht op de opschaling van waterstof en de toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Samen moeten de publieke investeringen in deze onderdelen een krachtig en flexibel energie-ecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie, en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Bedrijven als SkyNRG, Chemcon, Holthausen, Resato en Nedmag zijn er al druk mee.

Voorbeelden

Foodswitch is nog zo’n deelterrein waarop Noord-Nederland zich nu al niet onbetuigd laat. Het nationale project moet Nederland leidend maken in de verduurzaming van de mondiale voedselproductie door het versnellen van de opschaling van innovaties. Het Noorden levert een belangrijke bijdrage in programma’s binnen Foodswitch zoals biotechnologie en veredeling, informatietechnologie en slimme systemen. Een project als Fascinating waarin Cosun, Avebe en Friesland Campina samenwerken is daar een voorbeeld van. Met alle mogelijkheden voor het mkb om aan te sluiten.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Nog zo’n megaproject met noordelijke inslag is de Nederlandse AI Coalitie. Dat landelijke investeringsprogramma heeft als ambitie om Nederland blijvend te vestigen in de kopgroep van landen in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Noord-Nederland speelt al een grote rol in AI. Beginnend in onze eigen Smart Industry Hub, een samenwerking van onderwijsinstellingen, overheden en (indirect) honderden bedrijven met als doel het delen van data, het versterken van kennis en de ontwikkeling van autonome systemen. Ook de Noordelijke AI-coalitie is inmiddels van start en ook hier kunnen mkb-bedrijven aan meedoen.

Pak het moment, pak het nu!

Ons landsdeel staat echt niet achteraan in de rij bij het uitdelen van herstelfondsen van Europese, nationale en regionale aard. Maar: de overheidsmiddelen komen alleen beschikbaar als we zelf ook bereid zijn substantieel te investeren. De NOM kan daar bij ondersteunen. We helpen noordelijke bedrijven graag op weg, zeker innovatieve mkb-ondernemingen die zich bewegen binnen één van de hierboven beschreven, kansrijke thema’s. De NOM heeft de middelen, zeker na een aantal mooie exits afgelopen tijd, waarvan Catawiki, Organ Assist en Original-G voorbeelden zijn.

Daarom zeg ik tegen ondernemers: ‘Kom maar op met al die mooie innovatieve plannen!’ Het momentum is er, de middelen zijn er, de ambitie is er. Dan investeren we en dragen we bij aan de belangrijke transities om de wereld duurzamer, gezonder en slimmer te maken.

Dina Boonstra