De uitdaging van groei: zo behoud en motiveer je goed personeel

De innovatiemonitor: invullen vragenlijst draagt bij aan innovatiekracht

Om in Noord-Nederland goed ruimte én richting te geven aan innovatie, blijkt de jaarlijkse Innovatiemonitor een waardevol instrument. Daarom krijgen circa vijfduizend mkb’ers één dezer dagen weer een vragenlijst voorgelegd. Wat levert het ondernemers op om hier aan mee te doen? We vroegen het Thijs Broekhuizen van de RUG en NOM-directeur Dina Boonstra.

Wat is de Innovatiemonitor ook alweer?

‘We brengen met dit instrument de innovatiekracht van het mkb in kaart, door onder meer te kijken naar investeringen in innovaties en toepassing van disruptieve technologieën’, vertelt Thijs Broekhuizen, professor Innovatiemanagement & Strategie aan de RUG. ‘Voorheen circuleerden er verschillende enquêtes, maar mede om mkb’ers te ontlasten, hebben we met een aantal Noord-Nederlandse partijen* de krachten gebundeld. Sinds 2015 versturen we één kwalitatieve vragenlijst per jaar en het kost ondernemers circa 15 tot 20 minuten om die in te vullen. We zijn heel blij dat respondenten deze tijd investeren, zodat trends zichtbaar worden, maar ook aandachtspunten waar we met elkaar nog beter op kunnen inspelen.’

Levert het invullen van de vragenlijst het bedrijf zelf ook (meteen) iets op?

‘We verloten onder de deelnemers twee volledig verzorgde arrangementen tijdens Trendship 2020 (t.w.v. € 500), plus een Innovatiescan en workshop onder leiding van RUG-onderzoekers’, vertelt Broekhuizen. ‘Bovendien krijgen alle deelnemende bedrijven een persoonlijk innovatiepaspoort dat overzicht geeft van waar ze staan in vergelijking met anderen. Dat is nu nog een vrij algemene momentopname, maar door de monitor zelf ook te innoveren, willen wij in de toekomst ook gerichte adviezen en aanbevelingen terugkoppelen. We zien bovendien mogelijkheden in het smart matchen van ondernemers, zodat meer innovatiekracht ontstaat. De data die wij genereren met deze monitor biedt nog veel perspectieven voor de toekomst.’

Wat brengt het ondernemers?

‘Wat waardevol is voor de regio, is indirect ook waardevol voor het MKB dat hier is gevestigd’, stelt Broekhuizen. ‘De resultaten en inzichten van de Innovatiemonitor hebben invloed op bijvoorbeeld het beleid binnen de provincies. Dat merken ondernemers zeker op termijn.’ Dina Boonstra vult aan: ‘Ook bij de NOM passen wij onze producten, diensten en programma’s mede aan op de uitkomsten van deze Innovatiemonitor. Neem bijvoorbeeld de start van de Smart Industry Hub, die van groot belang is voor de verdere verdieping en verbreding van kennis op het gebied van digitalisering voor het industriële MKB.’

Zijn er dit jaar ook nieuwe aandachtspunten?

‘Opvallende thema’s zijn dit jaar de vernieuwing in sociaal ondernemerschap en de mate waarin bedrijven bij innovaties afhankelijk zijn van het ecosysteem waarbinnen ze werken. Zo zijn we benieuwd in hoeverre bedrijven (nog) vooral door winst gedreven zijn of juist meer maatschappelijk gedreven werken’, legt de professor uit. ‘Het ecosysteem is een aandachtspunt omdat het een uitdaging kan zijn om de keten waarbinnen je werkt mee te krijgen in vernieuwingen. Ook daar willen we graag vat op krijgen door hierover vragen te stellen aan ondernemers. Verder blijft digital readiness een belangrijk aandachtspunt: we willen graag weten waar bedrijven staan en waar eventuele beperkingen zitten, zodat we daar in de regio op in kunnen spelen.’

Hoe innovatief zijn we in Noord-Nederland?

‘De monitor toont een stijgende lijn in koplopers, dat zijn bedrijven die zelf investeren en innoveren’, aldus Broekhuizen. ‘We zien ook dat radicale vernieuwingen een steeds belangrijker deel van de omzet uitmaken en dat er een duidelijke toename is in het actief bezig zijn met technologieën als sensoren, big data, robotisering en artificial intelligence.’ (lees hier de resultaten van de Innovatiemonitor 2019). ‘Wat verder opvalt in onze regio is dat we met minder bedrijven méér bereiken. We hebben elkaar hier nodig, moeten samenwerken om verder te komen en dat is een grote kracht van het Noord-Nederland.’

Met de Innovatiemonitor kunnen we die kracht verder versterken?

‘Wat ons betreft zeker’, zegt Boonstra. ‘Als aanjager en financier van innovaties in het MKB hechten we bij de NOM zeer aan de resultaten van de Innovatiemonitor. Het geeft inzicht en helpt verbindingen te leggen, iets waar wij ook vanuit onze netwerkfunctie aan bijdragen. We roepen ondernemers dan ook van harte op om de monitor in te vullen. Met actuele informatie over innovatie kunnen wij met onze dienstverlening beter inspelen op de toekomst.’ Broekhuizen: ‘Hetzelfde geldt voor overheden, die door de monitor zien welke vruchten hun beleid afwerpt, maar ook waar nog verbeteringen nodig zijn. En voor de ondernemers zelf is het invullen van de monitor natuurlijk ook een mooi moment van reflectie.’

* Het expertisecentrum Vinci van de RUG en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zijn initiatiefnemer van de Innovatiemonitor, daarbij ondersteund door de partners Impact Noord, Koninklijke Metaalunie, MKB Noord, NOM, Octrooicentrum Nederland, PNO Consultants, TCNN, VNO-NCW Noord en Water Alliance.