Roel Dekkers
  • Life Sciences & Health
  • De Expert

De Expert: Investeren in slimme gezondheidszorg

Hoe kunnen we duurzamer, slimmer en gezonder werken? Investment manager Roel Dekkers van NextGen Ventures vertelt over het belang van innovaties voor houdbare gezondheidszorg. En hoezeer dat doorzettingsvermogen vraagt van ondernemers.

Om innovaties te introduceren in de gezondheidszorg hebben ondernemers – méér dan in andere sectoren – een lange adem nodig. Medici vragen terecht naar overtuigende bewijsvoering en er gelden hoge veiligheidseisen. Toch is vernieuwing zeer welkom, zeker door de toenemende druk op medische zorg. Daarom een gesprek met Roel Dekkers over de dynamiek in de wereld van healthcare technology.

Roel werkt als investment manager bij NextGen Ventures, een  landelijk fonds dat investeert in health-IT en medische technologie. Via Investeringsfonds Groningen is er een lijntje met Noord-Nederland, waar NextGen een aantal participaties heeft die zijn verbonden aan het UMCG. Roel – die zelf biomedische wetenschappen studeerde – herkent zich in de bevlogenheid binnen de medische sector. ‘Nog steeds ben ik nieuwsgierig naar wat bepalend is voor ziekte en gezondheid’, vertelt hij. ‘Ik ben opgeleid als onderzoeker, al richt ik me liever op het grotere plaatje dan me in slechts één aspect te verdiepen. Daarom ben ik blij met mijn rol als investment manager bij dit fonds, waar we bijdragen aan innovaties in de volle breedte van de gezondheidszorg.’

Afwegingen maken

Het veld waarin Roel werkt, zit vol uitdagingen. ‘Kenmerkend voor deze tijd is de paradox van medische (on)mogelijkheden’, schetst hij. ‘Behandeltechnisch kan er meer dan ooit en tegelijk zijn er beperkingen doordat de druk aan alle kanten oploopt. Aan de vraagkant, de zorgkant én op de financiële balans. Van patiënten en ziekenhuizen tot zorgverzekeraars en overheid: ze hebben allemaal hun eigen belangen. En de zorg is voor iedereen relevant, daarom zijn thema’s als de vergrijzing, stijgende zorgkosten, toenemende werkdruk, leefstijl, medicijngebruik en de rol van digitalisering zo actueel. Bovendien leidt de druk op onze gezondheidszorg ook tot meer ethische vragen, zoals: moeten we altijd behandelen? Al die ontwikkelingen maken het complex om als samenleving keuzes te maken, want: wie maakt welke afwegingen en waarom?’

Bij NextGen Ventures vormen maatschappelijke impact en financieel rendement de basis. Daarbij streeft het investeringsfonds in haar afwegingen altijd naar gezonder en slimmer werken. ‘Waar mogelijk ook duurzamer’, zegt Roel. ‘Al focussen we vooral op een houdbare gezondheidszorg door innovaties die bijdragen aan effectiever en efficiënter werken. De uitdaging in dit land is om de zorgkwaliteit op peil te houden en waar nodig te verbeteren op een haalbare en betaalbare manier. Dat kan enerzijds door health-IT oplossingen, zoals gepersonaliseerd medicatiegebruik en betere informatievoorziening voor patiënten en zorgprofessionals. Maar ook medisch-technische oplossingen zijn belangrijk, zoals verbeterde diagnostiek en toepassing van nieuwe medische instrumenten, materialen en behandelmethoden.’

Kenmerkend voor deze tijd is de paradox van medische (on)mogelijkheden.
Roel Dekkers

Wat is slim?

‘Bij voorgelegde innovaties kijken wij als fonds allereerst naar wat er al ís en in welke mate een nieuwe methode of product werkelijk bijdraagt aan slimmere gezondheidszorg’, legt de investment manager uit. ‘Daarbij zijn – in willekeurige volgorde – vier perspectieven belangrijk: a) welke impact hebben de uitkomsten op de kwaliteit van zorg, b) draagt het bij aan effectievere zorg en/of lagere kosten, c) wat betekent de innovatie voor patiënten en d) welke invloed heeft de vondst op het werk van zorgprofessionals. Om hier voldoende zicht op te krijgen, verdiepen wij ons in de materie en schakelen we waar nodig adviseurs, kennispartijen of databronnen in. Dat wij het als investeerders ook moeten snappen, is voor ondernemers een goede toets voor het helder uitleggen van hun innovatieve ideeën.’

‘Hoe overtuigend een plan of product ook wordt gepresenteerd, uiteindelijk gaat het om de onderbouwing en in de gezondheidszorg is bewijsvoering de grootste uitdaging’, weet Roel. ‘Want hoe ver moet en kan een ondernemer gaan in het proces van testen? Hoeveel en welke populaties doen mee? Wanneer is een uitkomst goed? Medische aspecten, regelgeving en de eindverantwoordelijkheid van medici werpen daarbij drempels op. Ondernemers kunnen nog zo enthousiast zijn over hun vondst, ze moeten het ook bekijken vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners én verzekeraars. Wat blijft er dan over van het succesverhaal? Daarom is het testen en toetsen van innovaties essentieel. Een traject dat in de medische wereld extra zorgvuldigheid vraagt. Ook in timing. Je wilt niet te lang wachten met het uitproberen van prototypes of plannen, maar kunt bij mogelijke gezondheidsrisico’s ook niet te vroeg starten.’

Goed monitoren

Vernieuwing in healthcare technology vergt een lange adem, daarom trekt NextGen Ventures soms jarenlang op met ondernemers om innovaties op de markt te krijgen. ‘De gedrevenheid is hoog bij deze mensen’, is de ervaring van Roel. ‘Ze hebben vaak een wetenschappelijke achtergrond bij medische (kennis)instellingen. Of ze zijn vanuit een andere rol in het medische veld op ideeën gekomen om de zorg te verbeteren. En dat beperkt zich niet alleen tot ziekenhuiszorg. We zien ook innovaties voor de paramedische sector of thuiszorg. Ideeën voor preventie zijn het meest uitdagend als het gaat om bewijsvoering. Want hoe toon je aan dat iemand niet ziek wordt of minder complexe zorg nodig heeft dankzij een bepaalde vinding? Toch zijn er voorbeelden, zoals het beperken van de zorglast door patiënten met een chronische ziekte goed te monitoren.’

Naast ontwikkelingen als robotchirurgie of nieuwe medische apparatuur en behandelmethoden, ziet Roel vooral slim datagebruik als een belangrijke aanjager van efficiënte gezondheidszorg. ‘Data is nodig voor goede monitoring, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor betere ontwerpen bij het 3D-printen van instrumenten. En effectief datagebruik draagt bij aan slimmere planningen en processen, waardoor minder medische interventies nodig zijn. Met goede data-uitwisseling tussen verschillende zorgdisciplines valt ook veel te winnen. Al blijft de inzet van technologie slechts één kant van het verhaal. Ook menselijk gedrag – van leefstijl tot werkwijze – is een sleutelfactor bij het verlagen van de druk op onze gezondheidszorg. Daar denken ondernemers zeker over na, maar op hardnekkige gewoonten kunnen zelfs de slimste apps en technieken stuklopen. Dus zolang de heilige graal voor een gezond en duurzaam leven nog niet is gevonden, investeren wij in slimme gezondheidszorg.’