€100 million for bridge financing for start-ups via regional development companies
  • Investeren

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers waarschijnlijk beschikbaar vanaf eind april

Vorige week dinsdag 7 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. Op korte termijn maken we meer bekend over de verschillende leningsvormen en de bijbehorende criteria.

Vanaf wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Zoals door het kabinet aangegeven wordt deze maatregel aan de Europese Commissie voorgelegd en is de verwachting dat deze in de vierde week van april wordt goedgekeurd. Zo snel mogelijk daarna is het dan mogelijk voor bedrijven om hun aanvraag in te dienen. Hiertoe lanceren we samen met TechLeap en Invest-NL een specifieke onlineportal. Alleen aanvragen die online worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. In de loop van komende week komen we met uitgebreide informatie over de criteria en randvoorwaarden van de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ook zullen we een uitgebreide Q&A opstellen voor alle vragen die er leven bij ondernemers, maar ook bijvoorbeeld bij investeringsfondsen. Deze Q&A zal dagelijks worden aangevuld.

Aanvragen uit Noord-Holland en Utrecht

Eén van de veel gestelde vragen is waar ondernemers uit Noord-Holland en Utrecht terecht kunnen met hun aanvragen, aangezien in die provincies (nog) geen regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn. Zoals gezegd zullen alle aanvragen gedaan worden via een landelijke onlineportal. Aanvragen vanuit Utrecht en Noord-Holland zullen in behandeling worden genomen door een team aan financieringsprofessionals bij respectievelijk de ROM Regio Utrecht in oprichting en bij een uitvoeringsorganisatie in Noord-Holland.