Corona Herstel Lening: steuntje in de rug
  • Investeren

Corona Herstel Lening: steuntje in de rug

De top van de coronapandemie lijkt achter ons te liggen, maar veel ondernemers knokken nog hard om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. Voor hen is de Corona Herstel Lening in het leven geroepen. Dat is een kortlopende lening die bedoeld is om gezonde bedrijven snel weer topfit te krijgen.

De lening kan onder meer gebruikt worden om de liquiditeit terug op niveau te krijgen, om het bedrijf snel aantrekkelijker te maken voor een externe financiering, of om sneller naar structurele winstcijfers toe te werken. Kortom: dit is geld voor groei. ,,We helpen bedrijven die vóór de pandemie gezond waren en een goed plan hebben om nu weer duurzaam gezond te worden’’, zegt Emma Schakel. Zij is specialist leningen bij de NOM. ,,Het is een steuntje in de rug.’’

De NOM streeft naar een vliegensvlugge afhandeling van de leningaanvragen. Die moeten binnen vier weken geregeld zijn. Om dat te kunnen, wordt aanvragers verzocht online een vragenlijst in te vullen en bijkomende stukken te leveren. Vervolgens bekijken de experts of een leningaanvraag aan de eisen voldoet. De cijfers van het aanvragende bedrijf zijn van belang, de prognoses en plannen nog meer, ook om de hoogte van de rente te kunnen bepalen.

Behoefte aan steun

Van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de drie noordelijke provincies heeft de NOM een aanvullende agiostorting* ontvangen om in te zetten ten behoeve van het herstel van Noord-Nederland na corona. De NOM verwacht deze gelden door middel van vier verschillende producten in te zetten, waarvan de Corona Herstel Lening (CHL) de eerste is.

Per lening is er een bedrag van tussen de 50.000 en 200.000 euro beschikbaar, terug te betalen in drie jaar tijd. De NOM denkt dat er een flink beroep gedaan gaat worden op de lening, vanuit een grote variatie aan sectoren. Dat is ook de ervaring die in het kader van de Corona Overbruggingslening (COL) werd opgedaan.

De COL – die in drie ronden geheel werd opgebruikt – is weliswaar een ander instrument, de doelgroep kan wel behoorlijk overlappen. Investment manager Chantal Leijendekker: ,,De directe aanleiding om juist voor deze lening geld vrij te maken, is dat we merkten dat de behoefte eraan groot is.’’

Emma Schakel: ,,De COL hielp voor een periode van een maand of negen, maar de pandemie duurde veel langer. Dus ons is regelmatig gevraagd of er een nieuwe regeling zou komen. Dat is deze Corona Herstel Lening niet helemaal, maar die ondernemersvragen waren wel de aanleiding haar op deze manier op te tuigen.’’

Woensdag 16 maart aanvragen open

Om in aanmerking te komen, moet een onderneming aan een lijstje eisen voldoen. Zo moet het liquiditeitstekort aantoonbaar een gevolg van de coronacrisis zijn, moet er een goed herstelplan liggen, moet de onderneming in staat geacht worden binnen een jaar te beginnen met aflossen en moet er zicht zijn op een duurzaam businessmodel.

Chantal Leijendekker: ,,Corona werkt nog altijd door. Grondstoffen en materialen zijn nog steeds lastig verkrijgbaar bijvoorbeeld, voorraden moeten aangevuld worden, maar daarvoor zijn de liquide middelen nog niet aanwezig. In die gevallen biedt de Corona Herstel Lening uitkomst.’’

Vanaf woensdag 16 maart a.s. kunnen aanvragen voor de lening worden ingediend. Emma Schakel: ,,We zijn benieuwd wat er op ons afkomt, maar hopen dat het druk wordt, zodat we zoveel mogelijk ondernemers een duwtje in de rug kunnen geven.’’

*Een storting van een overeengekomen bedrag op aandelen door de aandeelhouders, zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen