No amount of reading or memorizing will make you successful in life. It is the understanding and application of wise thought that counts. Bob Proctor - Author-Speaker

BioBTX is als Sjakie’s Chocoladefabriek van de circulaire economie

BioBTX zou je wel de Sjakie’s Chocoladefabriek van de circulaire economie kunnen noemen. Overdreven? Natuurlijk, maar de metafoor geeft wel richting aan wat de chemische proeffabriek vermag: afvalplastics van de meest weerbarstige soort worden er afgebroken en de bouwstenen die dat proces oplevert worden gebruikt voor het maken van onder meer duurzame PET-flessen en duurzame supervezels

Het is een o zo doeltreffend proces. Want wat al te vaak als voordeel over het hoofd wordt gezien: met dat afvalplastic konden we tot nu helemaal niks, behalve verbranden. En doordat dit plastic, dankzij BioBTX niet meer de oven in gaat, maar wordt omgezet in nieuwe aromaten ofwel BTX (een combinatie van benzeen, tolueen en xyleen), wordt een sterke reductie van CO2 gerealiseerd.

CEO Pieter Imhof straalt als hij dit allemaal vertelt. Het verhaal van BioBTX klinkt als een sprookje maar het is zo feitelijk als maar kan. Het is een nieuwe en noodzakelijke werkelijkheid – immers, alles moet groen en duurzaam – die er geschapen wordt. Het is voor de scale-up BioBTX nu nog experimenteren in een proeffabriek op de Campus Groningen, maar vanaf 2023 begint het serieuze werk in een volwassen fabriek. Waar dat zal zijn is nog geen uitgemaakte zaak. Imhof: ‘De fabriek kan overal landen. Delfzijl is bij ons in the picture, maar het gaat om het grote plaatje. Aan- en afvoer spelen een rol, financiën, partners, personeel, noem maar op.’

Alle grote bedrijven willen de circulariteit goed voor elkaar hebben. Ze helpen ons daarom ook, ze zijn vaak geïnteresseerd.
Pieter Imhof, CEO BioBTX

BioBTX is als Sjakie's Chocoladefabriek van de circulaire economie

Imhof houdt zich nu vooral bezig met én de nieuwe fabriek én de toepassingen voor de techniek die BioBTX hanteert. ‘Er is wereldwijd heel veel materiaal voor ons beschikbaar’, zegt Imhof. ‘Er worden enorme hoeveelheden plastic gedumpt of verbrand. We richten ons vooral op moeilijk te recyclen plastics zoals niet te scheiden plastic mengsels, meerlaagse materialen, zoals chipszakjes en de bladen van windturbines.’

Als geen ander kent Imhof het klappen van de zweep. Hij is ervaringsdeskundige want als chemicus bouwde hij bij technologiebeheerder Avantium ook aan expertise op het gebied van strategie en marketing en sales. BioBTX vliegt de toekomst dan ook via een brede startbaan aan en werkt onder andere samen met Teijin, dat BTX gebruikt als grondstof voor de supervezel Twaron en deze vezel zo van een duurzaam
etiket wil voorzien. Imhof: ‘We hebben de hele keten in beeld, we werken samen met veel meer grote partijen. Maar nog niet iedereen wil genoemd worden.’

Waar BioBTX bouwstenen voor de chemie levert, zijn dit soort allianties met grote partijen de bouwstenen voor uiteindelijk een fabriek. Imhof: ‘Alle grote bedrijven willen de circulariteit goed voor elkaar hebben. Ze helpen ons daarom ook, ze zijn vaak geïnteresseerd. Frisdrankmerken maken zelf de flesjes niet, maar als de leverancier van een bekend merk roept ‘ik wil die flesjes hebben waar BioBTX een rol in speelt’, dan gaat het allemaal sneller.’

Pieter Imhof geeft aan dat het er niet alleen om gaat die ene fabriek te bouwen. Het gaat veel meer om het bewijs leveren van de BioBTX-technologie, die de plastics verhit, de gassen uit de plastics opvangt en daarvan een combinatie van benzeen, tolueen en xyleen produceert. ‘Het is de intentie om in de toekomst meerdere fabrieken te bouwen of de technologie via licenties te verkopen’, zegt Imhof. Het is bovendien mogelijk om andere technologieën te integreren.

De techniek van BioBTX staat wereldwijd hoog aangeschreven. Bij een mondiale Sustainability Challenge behoorde het noordelijk initiatief tot de top-vijf als het om vernieuwende verpakkingen gaat. Het versterkt de belofte van BioBTX. Pieter Imhof: ‘Dit jaar gaan we grote stappen maken. We werken nu nog met een kleine groep. We moeten daarom focussen en daarbij hebben we de bewuste keuze voor afvalplastics gemaakt.’ En met een veelbetekenende glimlach: ‘Je moet focussen, maar je moet ook àlles doen.’

BioBTX is als Sjakie's Chocoladefabriek van de circulaire economie

Vijf partijen

Vijf partijen (Carduso Capital, Lynnovation, Vries Beheer, NOM en Groeifonds van Economic Board Groningen) besloten tot een nieuwe investeringsronde voor BioBTX. Jens Ruesink, Investment Manager van de NOM: ‘Dit geld is vooral bedoeld om technologie te commercialiseren waarmee BTX (combinatie van benzeen, tolueen en xyleen) uit afvalplastic gemaakt kan worden. BioBTX is in een proeffabriek al langer bezig met vooral andere afvalstoffen, zoals glycerine, een bijproduct uit biodieselproductie.

Door die ervaring daalt het risicoprofiel. Met afvalplastics wordt een nieuwe route ontwikkeld en daarbij horen weer nieuwe risico’s. Op lab-schaal lukt het al, we weten dat het op grotere schaal moet kunnen, maar omdat het een nieuw proces is, moeten we dat proces leren beheersen. Als dat lukt, is het straks makkelijker mede-investeerders te vinden. En ligt er meteen een goed fundament voor de volgende fase, het bouwen van een fabriek.’

NOM Mockup Whitepaper Innovatief Idee
Van innovatief idee naar commercieel product

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe het innovatieproces eruit ziet en welke uitdagingen je onderweg tegenkomt
  • Welke mogelijkheden er zijn om deze vroege fase van je idee/product te financieren
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen