'Altijd kritische afwegingen maken'
  • Internationaliseren

NOM FDI ‘Altijd kritische afwegingen maken’

Natuurlijk willen we graag een bloeiende economie in Noord-Nederland, maar steeds minder ten koste van andere belangrijke waarden. De toenemende aandacht voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid heeft invloed op welke bedrijvigheid we wel of juist niet toejuichen. Aan het team Foreign Direct Investment (FDI) de taak om hier verantwoorde bedrijven heen te halen.

Bij acquisities zit het waardecreatiemodel van de NOM altijd in het achterhoofd. ‘Wij steken onze energie in kansrijke leads waarmee we Noord-Nederland kunnen versterken’, zegt Sander Oosterhof, de aanvoerder van het FDI team. ‘Er zijn zoveel prachtige ondernemingen die we graag in onze regio willen hebben en die we hier ook zeker iets te bieden hebben. Ons team heeft de oren en ogen altijd open en we bewegen proactief mee met ontwikkelingen in markt en maatschappij. Zo hebben we bijvoorbeeld toenemende aandacht voor bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan een circulaire economie, terwijl we juist voorzichtiger zijn met bedrijven die belastend zijn voor milieu of maatschappij.’

Dilemma’s

De insteek om vooral te acquireren op verantwoorde bedrijven kan in theorie tot dilemma’s leiden. Sander noemt als fictief voorbeeld een internationale kleding- of meubelketen. ‘Stel dat zo’n bedrijf een groot distributiecentrum in Noord-Nederland wil opzetten. Dan zien wij in eerste instantie mooie kansen, want deze onderneming gaat investeringen in de regio doen en creëert bovendien een aanzienlijk aantal banen. Maar als bij nader inzien blijkt dat zo’n keten heel goedkoop produceert in landen waar men het niet zo nauw neemt met de arbeidsomstandigheden of het milieu, dan krijgen de kansen voor onze regio een nare bijsmaak.’

‘Het mag duidelijk zijn dat wij geen bedrijven naar Noord-Nederland willen halen waar een smet op rust’, benadrukt Sander. ‘Daarom is het zo belangrijk om vanuit FDI verder te kijken dan de etalage en altijd kritische afwegingen te maken op basis van onderzoek. Zeker bij leads waar vraagtekens bij te plaatsen zijn. Gelukkig hebben we in de praktijk nauwelijks met dit soort dilemma’s te maken, maar we zijn ons er wel altijd van bewust dat we als NOM een verantwoordelijkheid hebben. We werken met publiek geld en zetten bovendien in op een duurzame, robuuste economie. Dat betekent verder kijken dan de korte termijn en alle belangen meewegen.’

Regio-ambassadeurs

De NOM is er voor ondernemerschap op de lange termijn en vanuit die insteek doet het team FDI haar werk, altijd gericht op kansrijke nieuwe bedrijvigheid. Sander: ‘Al is de vestiging van (inter)nationale ondernemingen in deze regio niet onze enige taak. We besteden ook tijd en aandacht aan de bedrijven die zich hier – met onze inzet – door de jaren heen al gevestigd hebben. Als zij hier goed floreren en enthousiast zijn over het Noord-Nederlandse ondernemingsklimaat, dan zijn deze bedrijven waardevolle ambassadeurs voor de regio. Bovendien volgen er mogelijk nog uitbreidingen of andere interessante investeringen.’

‘Ondernemers weten hoe belangrijk het is om aandacht te houden voor hun vaste klanten of opdrachtgevers’, stelt Sander. ‘Daarom hebben wij een Investor Relations Programma bij de NOM. Ondernemingen die de stap naar onze regio al gewaagd hebben, zijn minstens zo belangrijk als het binnenhalen van nieuwe leads. Stel dat een Europees moederbedrijf wil uitbreiden of een R&D-tak opzetten, dan zien wij natuurlijk graag dat het lokale vestigingsmanagement aangeeft dat Noord-Nederland dé plek is om dat te doen. Wij kunnen vervolgens – anders dan gemeenten of provincies –vanuit een onafhankelijke positie meedenken over de beste opties. Bijvoorbeeld als er een andere locatie nodig is. Of projecten optuigen die dicht tegen business development aanleunen.’

Meerwaarde creëren

‘Het uiteindelijke doel van FDI is om nieuwe bedrijven stevig in Noord-Nederland te verankeren. We zoeken ondernemingen die de structuur van onze economie versterken. Al is het ook belangrijk dat ze hier passen. Of het nu gaat om de ambities van de regio of het praktische belang van een goede supply chain: zodra er verbindingen ontstaan, hebben bedrijven een meerwaarde voor Noord-Nederland. Dáár zetten wij op in. En die toegevoegde waarde vertaalt zich op allerlei manieren, van nieuwe arbeidsplaatsen en spin-off tot innovatieve projecten en het verhogen van de aantrekkingskracht van onze regio. Zo leverde de komst van het Google datacenter heel veel voor ons imago.’

Wat ook veel voor het imago van Noord-Nederland betekende, was de Top Dutch campagne gericht op Elon Musk. ‘Daarmee verrasten we de wereld, maar vooral ook de regio’, stelt Sander. ‘Het is die overtuiging dat het hier echt kán. Met dat gevoel gaan onze FDI-mensen op pad als ze wereldwijd beurzen en andere pleisterplaatsen bezoeken om relaties op te bouwen met potentiële nieuwe acquisities. Hun inzet is grotendeels onzichtbaar, toch begint dáár de groeikracht, net als bij zaadjes onder de grond. De uitdaging daarbij is om niet lukraak te zaaien, maar kritisch te kijken naar wat we in Noord-Nederland graag willen laten groeien en bloeien. Ook vanuit economisch perspectief is het noodzakelijk om bewuste keuzes te maken.’

Lees meer over de recente resultaten en impact van FDI

Meer weten over NOM FDI?

'Altijd kritische afwegingen maken'