AI-hub Noord-Nederland, AgriFood - Innoveren met automatisch verzamelde data
  • AgroFood
  • IT
  • Innoveren

AI-hub Noord-Nederland, AgriFood – Innoveren met automatisch verzamelde data

Het is een cliché, maar tegelijkertijd een waarheid als een koe: kennis is macht. En bij de uitdagende transitie waar de agri & food-sector voor staat zal álle kennis van iedereen nodig zijn om tot slimme oplossingen te komen voor huidige uitdagingen.

Dan heb je het dus over het op een correcte wijze verzamelen en delen van een enorme hoeveelheid data. En: deze data óók interpreteren, zodat je op basis daarvan slimme besluiten kunt nemen. Artificial Intelligence (AI) kan daarbij helpen. En daar ligt óók een kans voor de agri-nutri-sector. Joep de Vries, business developer bij de NOM, legt uit.

Ecosystemen’; in het Noorden zijn ze er goed in om die tot bloei te laten komen. De NOM is dikwijls betrokken en soms zélfs initiatiefnemer of aanjager. In Leeuwarden is er de WaterCampus en met het open innovatieprogramma Fascinating werken vier grote coöperaties met boeren en mkb aan de voedseltransitie. En ook is daar de Smart Industry Hub, waarbinnen al zo’n 400 bedrijven samenwerken aan het doel om fabrieken slimmer en efficiënter te maken. Omdat binnen al die processen kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol speelt ontstond eind 2020 de AI-hub Noord-Nederland, waar ook de NOM partner van is. Inmiddels is daaruit ook de stuurgroep ‘AI-hub AgriFood’ voortgekomen. Doel: een vitale, gezonde bodem, een gezonde sector én gezonde mensen.

‘Het is heel bijzonder wat er nu tot stand komt’, zegt De Vries. ‘Voor de komende vijf jaar hebben we onder leiding van een ervaren transitiemanager en met de actieve medewerking van zeer veel publieke en private partijen een programma bedacht waarmee we proberen planmatig toe te werken naar een einddoel. En dat is een gezonde bodem, gezonde mensen en uiteraard ook een gezonde sector. Er staan twee partijen centraal: de boer, als eigenaar en bewerker van de grond, en de consument, die uiteindelijk de producten afneemt en consumeert. Deze partijen en hun gedrag genereren enorm veel data; veelal bewust, soms onbewust. Die data willen we allemaal op een slimme, veilige manier kanaliseren, verzamelen en ontsluiten. Denk aan bodemproeven, laboratoriumonderzoek, maar denk daarbij vooral aan data die automatisch kunnen worden verzameld. Bijvoorbeeld met behulp van sensoren, maar ook gegevens van particulieren over hun aankoopgedrag of gebruik. Daarbij een vetgedrukte kanttekening: die data blijven eigendom van de partijen en wie meedoet helpt dus met het opbouwen van zeer veel bruikbare kennis, waarmee we onze voedselproductie steeds efficiënter en gezonder kunnen maken.’

Het Vliegwiel

Het Agri&Food programma vliegwiel zoals gepresenteerd door René Langevoort voor de AI-hub Noord-Nederland op 31 januari jl. in Hoogeveen.

AI-hub Noord-Nederland, AgriFood - Innoveren met automatisch verzamelde data

René Langevoort, transitie manager en programma aanjager bij de AI-hub Noord-Nederland legt uit: ‘In een zogenaamde ‘vliegwielgrafiek’ is het beoogde proces zichtbaar gemaakt. Het einddoel staat in de verticale lijn, dat is een gezonde bodem en gezonde mensen. In de horizontale as de sector waar het bij dit programma allemaal om draait. Centraal in het model staan de boer en ‘de mens’, waarmee in dit schema de eindgebruiker wordt bedoeld. Daaromheen de schijven die aangeven welke elementen bij het proces langskomen. Uiteindelijk gaat het om gezamenlijke waardecreatie. Dat is economisch (verdienmodellen), maar ook waarde voor de mens (gezondheid) en natuur (bodem). Het mooie van dit vliegwiel is dat het samen met veel ketenpartijen en nieuwe actoren is ontworpen.’

Oproep: sluit je aan!

De strategie is inmiddels dus vastgesteld en onder de stuurgroep zijn al werkgroepen actief waar boeren, maar ook andere mkb’ers, zoals data- en AI-specialisten met een gedegen kennis van de agri & food-sector, al in participeren. Voor een succesvol proces zijn echter veel participanten nodig, zo schetst De Vries. ‘Ik roep alle bedrijven in Noord-Nederland die hierin iets willen betekenen op om aan te sluiten. Die transitie naar een vitale agri & food-sector maken we gezamenlijk. En dan doen we voor mens en natuur goede dingen.’

Contactgegevens Joep de Vries: E. jdevries@nom.nl, T. +31 6 253 926 71.