Gerard Lenstra 'Omgaan met teleurstellingen'
  • Investeren
  • Innoveren
  • Internationaliseren

2020 in teken van crisis en wendbaarheid

Dat 2020 de boeken in gaat als een bijzonder jaar is duidelijk. Het Covid-19 virus had een wereldwijde impact, ook op economisch vlak. Het was het jaar van crisis en wendbaarheid. Via de uitvoering van de Corona Overbruggingslening (COL) heeft de NOM veel, meest jonge en innovatieve bedrijven, kunnen helpen. Ondertussen werd een nieuw strategisch plan ontwikkeld rondom de wereldwijde transities Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Transities waar de NOM een fundamentele bijdrage aan wil leveren.

Naast deze transities heeft het begrip Wendbaarheid een nog duidelijker lading gekregen. Ondanks dit alles ging het gewone werk ook door. De NOM bleef investeren en realiseerde een aantal exits (verkoop aandelenparticipaties) waardoor 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat. Dat creëert ruimte waarmee tal van andere innovatieve ondernemingen gefinancierd kunnen worden. Er zijn mooie innovatieprogramma’s gestart en de pijplijn voor acquisities is goed gevuld. Ook qua acquisities laat Covid-19 zijn sporen na: projecten hebben langere doorlooptijden.

Corona OverbruggingsLening

Op initiatief van TechLeap ontwikkelden de gezamenlijke ROM’s, samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Corona OverbruggingsLening (COL). Vanaf 29 april 2020 voert de NOM deze regeling in Noord-Nederland uit. Het is een noodinstrument voor ondernemingen die aantoonbaar door de Covid-19 crisis in financiële problemen zijn gekomen. De lening moet zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar ‘break-even’ of een volgende financieringsronde. Tot op heden vroegen 123 bedrijven een COL aan waarvan 68 aanvragen werden goedgekeurd.

Directeur Dina Boonstra: “Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet in het begin van de crisis aanbood. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland en dus ook voor onze regio. Daar sluit de COL wel goed op aan. We zijn er trots op als organisatie wendbaarheid te hebben laten zien in de ontwikkeling en de uitvoering van de COL.”

Strategisch plan

In 2020 werd een strategisch plan opgeleverd. Een belangrijk onderdeel van dit strategisch plan is dat de NOM zich richt op de bijdrage van Noord-Nederland aan maatschappelijke vraagstukken, zoals grondstoffen schaarste en klimaatverandering. De transities in de thema’s duurzamer, gezonder en slimmer staan hierbij centraal.

De NOM ontwikkelt voor grote innovatieve programma’s het ecosysteem (samenwerkende organisaties die een gezamenlijk doel nastreven), waarin grote ondernemingen, MKB, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Twee daarvan, Chemport en Smart Industry, lopen al. De derde, AgriFood & Health is in ontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Die kunnen volledig nieuw zijn en ook bestaan uit één of meerdere spinoffs van bestaande programma’s. Voor ondernemers biedt dit kansen om een rol te spelen in de innovaties in deze programma’s en in de economie van morgen. Onderdeel van de strategie is ook een nauwe samenwerking met clusterorganisaties als New Energy Coalition, die het ecosysteem rond energie ontwikkelt.

Gertjan Lankhorst, voorzitter Raad van Commissarissen: “Ook in een heel moeilijk jaar heeft de NOM uitstekend haar werk gedaan. Bovendien is een nieuwe strategie geformuleerd die de noordelijke economie zal helpen de grote maatschappelijke uitdagingen nog beter aan te pakken.”

Innoveren

Ondanks Covid-19 ging de NOM met ondernemingen door om programma’s te ontwikkelen om samen innovatie te versnellen. Belangrijke projecten waarbij de NOM betrokken is zijn PGO Netwerk Noord en Smart Industry Hub. Binnen het laatste project worden honderden innovatieve MKB ondernemingen in Noord-Nederland langs de Smart Industry meetlat gelegd. Velen daarvan zullen in de komende jaren stappen zetten om slimmer te gaan werken.

Acquisitie

Acquisitietrajecten verlopen dit jaar anders. Geen contactmomenten op beurzen of hoofdkantoren in het buitenland en omgekeerd geen bezoeken van potentiële buitenlandse investeerders aan Noord-Nederland. Dat neemt niet weg dat de pijplijn goed gevuld is. Finale beslissingen nemen echter meer tijd in beslag.

Financieel resultaat

2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4,7 M. Dit is onder andere het resultaat van de verkopen van de belangen in drie succesvolle ondernemingen: Detact Diagnostics, Organ Assist en Dutch Theatre Systems. Met het positieve financiële resultaat van 2020 kunnen in het nieuwe jaar weer veel mooie innovatieve ondernemingen verder geholpen worden.

Wendbaarheid

Al met al wordt teruggekeken op een jaar van crisis en wendbaarheid. Een crisis veroorzaakt door Covid-19 met alle gevolgen van dien. Maar 2020 liet ook een andere kant zien. De kant van enorme wendbaarheid van ondernemers. Wendbaarheid is altijd belangrijk en in 2020 helemaal. Een mooi voorbeeld betreft het portfolio bedrijf EventInsight. Zij ontwikkelden in 2020 tooling waarbij live events omgezet worden naar virtueel met een soortgelijke beleving. Een zeer succesvol product dat in kort tijd tot stand kwam.

En juist die wendbaarheid is een belangrijke pijler. Vorig jaar, nu en in de toekomst. Wendbaarheid in de brede zin van het woord; innovatief en toekomstgericht. Dina Boonstra: “Wij blijven hierop inzetten in ons werk aan een duurzame en robuuste economie in Noord-Nederland waarbij toekomstgerichte en innovatieve ondernemingen bepalend zijn. Het verkregen rendement door de verkoop van het grootste deel van de aandelen in Catawiki aan het begin van 2021, is een mooie start waarmee weer vele startups en scale-ups geholpen kunnen worden. Bedrijven met innovatieve plannen die bijdragen aan de wereldwijde transities.”

  • Voor het volledige jaarverslag 2020 klik hier.
  • Deze link naar het dashboard geeft een overzicht van de doelen en resultaten over 2020.