10 miljoen extra voor MKB Fonds Drenthe
  • Investeren

10 miljoen extra voor MKB Fonds Drenthe

Het MKB Fonds Drenthe is in 2014 in het leven geroepen omdat banken na de crisis minder makkelijk geld uitleenden. En met succes: vanaf die tijd zijn er meer dan 65 bedrijven ondersteund. Waarmee er 100 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gecreëerd en meer
dan 500 zijn behouden. In totaal is er 12,2 miljoen euro toegezegd, wat ervoor gezorgd heeft dat andere financiers op hun beurt ruim 35 miljoen geïnvesteerd hebben in Drentse mkb-ondernemingen. Kortom: er worden mooie resultaten behaald. Het MKB Fonds Drenthe krijgt 10 miljoen extra voor de komende 15 jaar.

De bodem is namelijk in zicht. Dit komt doordat het wel 7 tot 8 jaar kan duren voordat de investeringen weer terugkomen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgesteld opnieuw een lening te verstrekken, van 10 miljoen dit keer. Dave de Groot, Investment Manager bij het MKB Fonds Drenthe: ‘Dat geld is heel erg welkom. We zien namelijk een toenemende financieringsbehoefte vanuit het mkb nu de steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid afgebouwd worden.’

Voor bedrijven met groeiambitie of social impact

Drentse mkb-bedrijven met een flinke groei- of innovatieambitie óf social impact ondernemers kunnen aankloppen bij het MKB Fonds Drenthe. Vaak is het namelijk moeilijk om bij een bank aan financiering te komen. MKB Fonds Drenthe fungeert als breekijzer: als zij bereid is te investeren, volgen andere financiers meestal ook wel.

Maar de financiering krijg je niet zomaar: er volgt een grondige analyse voordat een financieringsvoorstel aan de Investeringscommissie wordt voorgelegd. Bij voldoende vertrouwen in de plannen en de ondernemer, wordt een financiering verstrekt in de vorm van een lening of aandelenparticipatie. Drentse ondernemers kunnen bedragen van € 10.000,- tot maximaal € 1,5 miljoen lenen. Cofinanciering van een andere partij is een vereiste. En zodra het bedrijf op eigen benen kan staan, wordt de lening afgelost en/of worden de aandelen verkocht. Het MKB Fonds Drenthe blijft meestal zo’n 6 à 7 jaar betrokken.

Toegevoegde waarde

Dave voorziet dat de aanvullende rol van MKB Fonds Drenthe in de huidige kapitaalmarkt de komende jaren niet minder wordt. ‘Starters en groeiende bedrijven met een hoger risicoprofiel dan standaard hebben moeite om financiering te krijgen. Wij zorgen ervoor dat verschillende financiers bij elkaar komen en dat we met elkaar een veelbelovend bedrijf verder helpen. Het risico wordt daarmee voor ons allemaal kleiner, terwijl de impact voor de Drentse economie enorm is. Het zou zonde zijn als we onze ervaring en opgebouwde netwerk niet meer kunnen inzetten.’

Ben jij zelf op zoek naar financiering?

Als MKB Fonds Drenthe ondersteunen wij jouw kansrijke initiatieven met maatwerk financieringen en kredieten, gericht op de groei en innovatie van je (social impact) bedrijf. Neem gerust contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen!

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen