De voedseltransitie

De voedseltransitie

Jouw kennis, drive en je product zijn nodig om de voedseltransitie te versnellen

Iedereen is het er over eens dat in de Agri&Food keten iets moet gebeuren en we noemen dit de Voedseltransitie. Hoe gaan we ons voedselsysteem anders inrichten en daarmee recht doen aan een gezonde bodem, gezonde mens, gezonde omgeving en gezond businessmodel. Noord-Nederland vervult hierin een belangrijke rol, omdat wij de gehele keten met al haar facetten kunnen laten zien: Noord-Nederland is dé experimenteer omgeving, oftewel Healthier World Pilot Region.

Jouw kennis, drive en je product zijn nodig om de voedseltransitie te versnellen! De NOM verbindt jou met die plek in de keten waar jij kunt accelereren. De NOM faciliteert jou in je ontwikkeling!

Heb jij een innovatief idee om de transitie te versnellen?

Valt jouw idee of uitdaging binnen de Voedseltransitie: de keten vanaf de gezonde bodem tot en met de gezonde mens en natuurlijk alle facetten die hierbij een rol spelen. Het betreft de gehele keten van de Agri&Food, inclusief de Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Heb jij een innovatief idee om de transitie te versnellen? Of zoek je naar een oplossing om jouw probleem/uitdaging op te lossen?

De Voedseltransitie benaderen wij vanuit de omgekeerde keten. Wat heeft de consument nodig om gezonder te worden en te blijven, waardoor we kunnen bepalen welke eiwitten, koolhydraten, vetten en nutriënten verbouwd, verwerkt en bewerkt kunnen worden. Dit zal tevens zodanig uitgevoerd moeten worden dat een maximale integrale waardecreatie gerealiseerd wordt ten aanzien van Best Ecological Means, gezondheid, restverwaarding, maatschappelijke inpassing én realiseerbaar business model.

Woorden die de voedseltransitie kenmerken

Voedseltransitie

Wat heb jij morgen nodig om de volgende stap te zetten?

Samen met Alex Berhitu verkennen we je idee of uitdaging en is de kernvraag: wat heb jij morgen nodig om de volgende stap te zetten?

Naast onze eigen kennis, de vraag achter de vraag ontdekken en ons netwerk, werken wij samen met een aantal programma’s. Onze rol in deze programma’s is om het MKB bij onderstaande programma’s aan te sluiten, en wij zijn ook een onderdeel van de programma’s:

 • Fascinating
  Van consument naar bodem naar ingrediënt! De vier coöperaties Avebe, Cosun, Friesland Campina en Agrifirm hebben een innovatieprogramma met als doel een relevante bijdrage te leveren aan het verschuiven van de consumptie verhouding plantaardig-/dierlijk-eiwit van 40/60 naar 60/40. De coöperaties doen dit door in de gehele keten te innoveren en te investeren. In het programma kan je samen met de coöperaties projecten opzetten of samen met een ander MKB-bedrijf. Er zijn 4 programma lijnen te weten:
  – Gezonde en gebalanceerde voeding
  – Duurzame productie van nutritionele gewassen
  – Energie-efficiënte en duurzame verwerking
  – Benutting van reststromen
 • AI-Hub Noord-Nederland Landbouw en Food
  Data is een randvoorwaarde om de Voedseltransitie te versnellen. In de gehele keten zijn data nodig om te begrijpen wat je doet en door te vergelijken te begrijpen hoe het beter kan, ook kan het de transparantie in de keten vergroten. Het uitgangspunt is dat de kern-data eigendom zijn van degene de produceert; bijvoorbeeld de consument met gezondheidsdata en de agrarisch ondernemer als eigenaar van land en werktuigen. De AI-hub Landbouw en Food richt zich op Agri Dashbord & Data delen, Agri Autonoom en Food Korte Ketens.
 • AgroAgenda Noord-Nederland
  Met de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om het agro-succes van het noorden te versterken en onze relatie met de samenleving te bestendigen. We zetten in op verduurzaming via innovatie voor een betere wereld en een grotere concurrentiekracht. De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar in 2018 de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw. Dit zogenaamde Kwaliteitsbeeld ’Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ beschrijft in acht kwaliteiten de doelen voor 2030.
 • Business Innovation Program Food
  Als startup of bedrijf ben je volop bezig je impactvolle product of dienst te ontwikkelen zowel technologisch als in de markt. De grootste risico’s ondervind je in de markt ofwel de Marktvalidatie. Marktvalidatie is essentieel voor consistente groei van je bedrijf! Ons programma traint jou om in de marktvalidatie en wij begeleiden je in het proces.
 • TKI Agri&Food Innovatie makelaar
  De Topsector Agri & Food innovatiemakelaar – Mark Kats – kan een startup of MKB bedrijf (gratis) helpen bij het verder doorgronden van je technologische vraagstuk en adviseren in oplossingsrichtingen en mogelijke subsidies. M: (06) 22 52 27 76.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met Alex Berhitu, E. berhitu@nom.nl of T. +31 6 255 472 69

 

Wil je vrijblijvend een kennismakingsafspraak inplannen op een woensdagmiddag?

Je kunt d.m.v. onderstaande link vrijblijvend een kennismakingsafspraak inplannen met Alex. Deze kennismakingsafspraken zullen standaard op een woensdagmiddag plaatsvinden. Je kunt in het formulier een voorkeur aangeven voor een datum en tijdstip.