Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof emissie

Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof emissie

Noord-Nederlandse melkveehouders zetten zich massaal in om middels praktische managementmaatregelen hun stikstofemissie te reduceren. De eerste twee tranches van de stimuleringsregeling “Investeringsregeling reductie Stikstof” die de overheid hiervoor open heeft gesteld waren in een mum van tijd volledig uitgeput. We kunnen dus constateren dat Noord-Nederland vol inzet op de management skills van de moderne melkveehouder, oftewel: het boerenverstand.

Wel zien we dat er door de melkveehouders vooral ingezet wordt op reeds vertrouwde maatregelen/skills. Tijdens deze bijeenkomst geven we u graag informatie over de managementmaatregelen die geselecteerd zijn als “laaghangend fruit”. Hierbij is er aandacht voor de impact van een individuele maatregel, en het effect van het combineren van maatregelen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om in komende tranches meer melkveehouders te stimuleren tot het inzetten op het volledige pallet van de investeringsregeling.

Speciale aandacht gaat uit naar een net ontwikkelde managementtool: ERAMM (Emissie Reductie van Ammoniak in Mest middels Magnesiumchloride), inclusief een live demonstratie van deze tool in één van de stallen op de Dairy Campus.

We bieden een afwisselend middagprogramma waarbij niet alleen de ondersteunde organisaties aan bod komen, maar we ook juist stil staan bij de praktijkervaringen van de melkveehouder.

Locatie & tijd

Dairy Campus, Boksemerdyk 11, Leeuwarden
Vrijdag 6 oktober 2023 van 12.30 – 17.00 uur

12:30 uur Inloop
13:00 uur Deel 1 met aandacht voor landelijke problematiek, provinciale aanpak en toekomst perspectief.
14:30 uur Pauze
15:00 uur Deel 2 met aandacht voor de managementmaatregelen die de meeste impact realiseren bij het reduceren van stikstof emissie; de impact op bodemvitaliteit.
16:00 uur Panel discussie: met ruimte voor interactie met het publiek. Aansluitend een netwerkborrel en optionele rondleiding in de stallen.
17:30 uur Einde

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door: de gedeputeerden van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Ministerie van LNV, LTO-Noord, WUR, Nedmag en N.V. NOM.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door het onderstaande formulier in te vullen.

We verwachten een grote opkomst voor deze bijeenkomst. We hanteren daarom een maximaal aantal deelnemers. Na aanmelding ontvangt u geruime tijd voor de bijeenkomst een definitieve bevestiging of u bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn.

Wij zien u graag op 6 oktober aanstaande op de Dairy Campus in Leeuwarden.