Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof emissie

Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof emissie

6 oktober 2023 van 13.00 uur – 17.00 uur. Meld u hieronder aan!

Noord-Nederlandse melkveehouders zetten zich massaal in om middels praktische managementmaatregelen hun stikstofemissie te reduceren. De eerste twee tranches van de stimuleringsregeling “Investeringsregeling reductie Stikstof” die de overheid hiervoor open heeft gesteld waren in een mum van tijd volledig uitgeput. We kunnen dus constateren dat Noord-Nederland vol inzet op de management skills van de moderne melkveehouder, oftewel: het boerenverstand.

Wel zien we dat er door de melkveehouders vooral ingezet wordt op reeds vertrouwde maatregelen/skills. Tijdens deze bijeenkomst geven we u graag informatie over de managementmaatregelen die geselecteerd zijn als “laaghangend fruit”. Hierbij is er aandacht voor de impact van een individuele maatregel, en het effect van het combineren van maatregelen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om in komende tranches meer melkveehouders te stimuleren tot het inzetten op het volledige pallet van de investeringsregeling.

Speciale aandacht gaat uit naar een net ontwikkelde managementtool: ERAMM (Emissie Reductie van Ammoniak in Mest middels Magnesiumchloride), inclusief een live demonstratie van deze tool in één van de stallen op de Dairy Campus.

We bieden een afwisselend middagprogramma waarbij niet alleen de ondersteunde organisaties aan bod komen, maar we ook juist stil staan bij de praktijkervaringen van de melkveehouder.

Locatie & tijd

Dairy Campus, Boksemerdyk 11, Leeuwarden
Vrijdag 6 oktober 2023 van 12.30 – 17.30 uur

12:30 uur Inloop
13:00 uur Openingswoord door gedeputeerde Femke Wiersma van de Provincie Fryslân.

Deel 1 met aandacht voor landelijke problematiek, provinciale aanpak en toekomst perspectief. Hierin onder andere:

  • Marieke Mossink (directeur Programmabureau bij DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met een toelichting op het Landelijk gebied in ltransitie en de eerste toekomstgerichte stappen.
  • Dik Bruins (melkveehouder in Dwingeloo, algemeen voorzitter van LTO Noord en tevens vicevoorzitter van LTO Nederland) licht toe hoe veel kleine stapjes grote impact maken.
  • Gedeputeerde Henk Emmens van de provincie Groningen geeft een toelichting op de provinciale aanpak.
  • Wim Bussink (Nutriënten Management Instituut in Wageningen) zal een toelichting geven op het verwacht effect laaghangend fruit provinciale aanpak en wat er nog meer mogelijk is.

Paneldiscussie met betrekking tot beleid en ambities. Er is ruimte voor interactie met het publiek.

14:15 uur Pauze
14:45 uur Deel 2 met aandacht voor de managementmaatregelen die de meeste impact realiseren bij het reduceren van stikstof emissie en de impact op bodemvitaliteit. Met onder andere:

  • Een toelichting op maatregel 1: “Naar 155 ruw eiwit in rantsoen, de koe kan het” door Paul Galama (WUR, duurzame bedrijfssystemen melkveehouderij) en Jan Roelof Jalvingh (Melkveehouder en Adviseur Landbouw Provincie Drenthe).
  • Een toelichting op maatregel 2: Roosters spoelen met water door Jeanet Brandsma (WUR) en Arjan Schrijver (melkveehouder).
  • Maatregel 3: Emissie Reductie van Ammoniak in Mest middels Magnesiumchloride (ERAMM), toegelicht door Anko Vos (Nedmag).
  • Overzicht van de resultaten van de praktijkproef op de Dairy Campus tot nu toe van Hendrik Jan van Dooren (WUR).
  • Wim Bussink zal een toelichting geven op de effecten van magnesiumchloride op bodem en gewas.
  • Tot slot zal Pieter Helfferich (Provincie Fryslân) toelichten hoe de voorgenomen maatregelen worden gemeten en geborgd.

Paneldiscussie met betrekking tot de maatregelen. Er is ruimte voor interactie met het publiek.

16:30 uur  Netwerkborrel en optionele rondleiding in de stal.
17:30 uur Einde

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door: de gedeputeerden van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Ministerie van LNV, WUR, LTO-Noord, Nedmag en N.V. NOM.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door het onderstaande formulier in te vullen.

We verwachten een grote opkomst voor deze bijeenkomst. We hanteren daarom een maximaal aantal deelnemers. Wij zien u graag op 6 oktober aanstaande op de Dairy Campus in Leeuwarden.