Ons portfolio

Bedrijven waarin de NOM een financiëel belang heeft