Werkwijze Innovatiefonds Noord-Nederland

De ondernemer die het initiatief heeft genomen voor het project, vraagt ook de financiering aan bij het Innovatie Fonds Noord-Nederland. Op basis van een aantal criteria beslist het Innovatie Fonds Noord-Nederland, of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien dit het geval is, wordt een intentieverklaring opgemaakt. Vervolgens doet het Innovatie Fonds Noord-Nederland onderzoek waarbij gekeken wordt naar de haalbaarheid van het idee, het projectplan en een aantal andere aspecten. Hierna wordt een financieringsvoorstel geschreven. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de directie van de NOM en aan het investeringscomite van het Innovatie Fonds Noord-Nederland. In sommige gevallen is toestemming van de Raad van Commissarissen van de NOM nodig.

Doe nu de NOM-innovatiecheck!

Doe nu de NOM-innovatiecheck om te zien of u in aanmerking komt voor een financiering vanuit het Innovatiefonds Noord-Nederland. 5x een ‘Ja’, neem dan vooral contact op met Jens Ruesink via ruesink@nom.nl of 050 521 44 59 / (06) 215 185 08.

Delen via Whatsapp: