Wat is de reden dat leningen een looptijd hebben van circa zes jaar?

Het geld van de NOM is éénmalig door de overheid verstrekt en wordt steeds opnieuw gebruikt. Dat betekent dat we rendement moeten maken op onze investeringen. Bij leningen gaat het terugverdienen van de investeringen via de aflossingen en van de rente dekken wij de beheerkosten. Als er in een vroeg stadium extra veel wordt afgelost, dalen de rente-inkomsten te snel en kunnen wij onvoldoende de beheerkosten dekken. Beheerkosten bestaan niet alleen uit de salarissen van onze medewerkers, maar ook uit kosten van extern onderzoek (bijvoorbeeld van technisch due diligence) en afboekingen van verliezen (faillissementen). Dit principe geldt voor bijna alle (regionale) fondsen.