Als de NOM aandeelhouder wordt, houd ik dan wel de leiding over mijn eigen onderneming?

Als wij aandeelhouder worden, gaat het altijd om een minderheidsaandeel. We zijn daardoor mede-eigenaar en kunnen dan meepraten over de richting van het bedrijf en in een aandeelhoudersvergadering meestemmen over beslissingen. Geen paniek dus: we nemen de toko niet over. De leiding blijft altijd in handen van de directie. De nuance is dat we wel invloed uitoefenen op de leiding, door nakoming van de afspraken te vereisen en mee te praten over nieuw te maken keuzes. Als er nog een extra financiële injectie nodig is, koppelen we daar vaak aanvullende invloed aan. Hoewel de directie altijd de leiding houdt, sturen we als het nodig is indirect wel mee.

Terug naar FAQ overzicht