Google

Mark Jansen, Communications & Public Affairs Manager Google Benelux

“De NOM heeft ons uitstekend geholpen in het proces de afgelopen jaren, en we zien ernaar uit ons definitief te vestigen in de Eemshaven.”

Bedrijf
Google is de onderneming achter ’s werelds populairste zoekmachine en een groot aantal internettoepassingen. Het hoofdkantoor van Google, opgericht door Larry Page Sergey Brin, staat in Mountain View in Californië. Google is beursgenoteerd en behoort mondiaal tot de grootste spelers in ict en internet.

Diensten
Informatie-, mail- en andere servicediensten via internet.

Case
Begeleiding lokatiekeuze en realisatie van een datacenter voor de Europese markt door Google.

Hoe de NOM hielp
Samen met Groningen Seaports, de provincie Groningen, gemeenten en kennisinstellingen (RUG en de Hanzehogeschool) heeft de NOM het acquisitie- en vestigingstraject gecoördineerd en begeleid. Drie jaar lang is er intensief contact geweest tussen vertegenwoordigers van Google en de regionale partijen. Een proces dat in volledige confidentialiteit is verlopen en waarbij Google veelvuldig en adequaat van informatie is voorzien. Betrokkenheid van natuur- en milieuorganisaties bij het vestigingsproces heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan voor Eemshaven Zuidoost zonder een enkel bezwaar kon worden afgerond. Gedurende het vestigingsproces is telkens aansluiting gezocht bij de unique selling points van Eemshaven Zuidoost: rechtstreekse koppeling op de transatlantische datakabel die aanmeert in de Eemshaven, zekerheid van energievoorziening dankzij de aanwezigheid van energiecentrales en de nabijheid van de ict-stad Groningen met een hoogopgeleide populatie.
De NOM heeft tevens een rol gespeeld bij de totstandkoming van de tienjarige Power Purchase Agreement tussen Google en energiebedrijf Eneco. Google draait de komende jaren volledig op de energie van het Eneco Windpark Delfzijl Noord.

Resultaat
Op een terrein in de Eemshaven dat volledig geprepareerd en geëquipeerd is voor de vestiging van datacenters is Google eind 2014 gestart met de bouw van een datacenter. Een investering van circa 600 miljoen euro die in de bouwfase 1.000 banen oplevert. Permanent biedt het Google-datacenter rond de 150 mensen werk. Vestiging van dit eerste datacenter in Eemshaven Zuidoost heeft de Eemshaven als Energy & Dataport op de kaart gezet en de belangstelling van andere internetbedrijven voor dit terrein aangewakkerd.