Donker Groen

Anja Kanters (Donker Groen)

Anja Kanters (Donker Groen):

“De mezzanine-financiering van de NOM maakt het voor ons mogelijk om, naast onze reguliere investeringen, nog meer innovaties door te voeren en de vele marktkansen versneld op te pakken.”

Bedrijf
Donker Groen

Diensten
Groenvoorzieningsbedrijf

Case
Donkergroen is een innovatief en ambitieus landelijk opererend bedrijf met veel aandacht voor product- en marktontwikkeling. Het behoort tot de top drie van grootste bedrijven in de Nederlandse groensector. Met een lening zou het bedrijf meer innovaties kunnen doorvoeren en nog sneller marktkansen kunnen oppakken.

Hoe de NOM hielp
NOM Finance had het volste vertrouwen in het management en keek mee naar de visie op de lange termijn. De mezzanine-financiering van NOM Finance, een achtergestelde lening met een looptijd van zes jaar, leek voor Donkergroen het juiste financiële instrument om investeringen te doen die anders niet of in mindere mate zouden worden gedaan. Met deze lening kon de financiële structuur van het bedrijf versterkt worden zonder dat NOM Finance aandeelhouder werd.

Resultaat
Naast reguliere investeringen kon Donkergroen nog sneller reageren op marktkansen en nam een groenbedrijf in Nederland over en is bezig aan een opmars in België. Met de ontwikkelaar van klimaatadaptieve beplanting ten behoeve van CO2 reductie en opbrengst biomassa werd een joint venture opgestart en in het kader van de nieuwe Participatiewet zijn medewerkers en klanten van SW organisaties overgedragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk te integreren in de eigen organisatie.