DataCenter Fryslân (DCF)

Data center Fryslan

 

 

 

 


Else Maria van der Meulen, directeur DataCenter Fryslân (DCF):

“Sparren met de NOM houdt me scherp. Het is fijn als deskundige mensen kritische meekijken. Bovendien is de NOM een verbindende partij met veel inzicht in de mogelijkheden voor ondernemers én een enorm netwerk.”

Bedrijf
DataCenter Fryslân (DCF) biedt bedrijven in de regio professioneel en veilig onderdak voor data- en telecommunicatieapparatuur. Bovendien kunnen ICT-ondernemers in het DCF nieuwe diensten hosten, zoals cloudservice.

Case
DataCenter Fryslân voorzag de behoefte van een eigen datacenter in Friesland. De realisatie vroeg echter een enorme investering en de bank wilde alleen bijdragen als er meer eigen vermogen werd ingebracht. Dat ontbrak, daarom zocht Van der Meulen andere investeerders.

Hoe de NOM hielp
De NOM twijfelde eerst over het nut van een eigen datacenter voor Friesland, maar Van der Meulen overtuigde met haar heldere visie op de markt en de geschetste spin-off. Dankzij de lening van de NOM ging ook de bank overstag en kon DataCenter Fryslân worden gerealiseerd.

Resultaat
Het onafhankelijke DCF heeft stap voor stap invulling gegeven aan het gat in de Friese markt. Het bedrijf begon met tien racks en bereikte binnen zes jaar het maximum met honderd volle racks. Intussen is de lening aan de NOM afgelost en is een tweede vestiging geopend, waar het datacenter opnieuw modulair gaat groeien naar nog eens honderd racks. Met twee vestigingen kan het DCF nu ook dual-homing aanbieden.