Uitnodiging Noord-Nederland verdient circulair
Partner:

Noord-Nederland verdient Circulair

In het programma Noord-Nederland verdient Circulair gaat een brede startcoalitie van 20 noordelijke en landelijke partijen samenwerken om noordelijke mkb-bedrijven te kunnen helpen circulair te worden. Prachtige en succesvolle initiatieven zijn er al. Maar Noord-Nederland kampt met een nog te versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s. De bij het project betrokken
partijen gaan zorgen voor een betere afstemming van hun activiteiten en deze uitrollen over alle drie de provincies. Door dit versterkte ecosysteem helpen ze het mkb om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.

Betrokken partijen

De partners van ‘Noord-Nederland verdient Circulair’:
Vereniging Circulair Friesland | GroBusiness | Ynbusiness | Ik Ben Drents Ondernemer | Biocooperative Northern Netherlands | MadeCircularBy… | NHL Stenden Hogeschool | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) | Chemport Europe | NOM | Rijksuniversiteit Groningen | Hanzehogeschool Groningen | TCNN | VNO-NCW Noord

Ondersteunende partners:
Rabobank | Versnellingshuis | CIRCO | KIA CE | VNO NCW Midden | Gemeente Leeuwarden | Gemeente Groningen | Gemeente Emmen | Gemeente Assen

Oproep aan alle lezers: meld je aan!

Alex Berhitu, ontwikkelaar ecosystemen NOM, kan zich voorstellen dat lezers ook hun bijdrage willen leveren. ‘Er zijn vast veel lezers die denken: hé maar wij ondersteunen ook ondernemers in deze transitie en horen ook thuis in dat ecosysteem. Die kunnen zich bij mij melden. We zullen dan samen bepalen waar en hoe we jullie activiteiten in het ecosysteem kunnen versterken. Er zullen ook ondernemers zijn die hun producten en diensten circulair willen maken. Ook zij kunnen zich bij mij melden. Moet je je plannen nog ontwikkelen, dan verwijzen we je naar de juiste organisatie die je daarbij kan helpen. Heb je concrete ambities en heb je hulp nodig bij het realiseren van je plannen, dan gaan we samen zitten en bepalen we hoe we je kunnen ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van contacten tot het vinden van financiering. En de rest van de lezers? Ook jullie hebben een rol. In de circulaire economie gaan duurzaam produceren en duurzaam consumeren hand in hand. Denk goed na over de duurzaamheid van je volgende aanschaf. Laten we ons met zijn allen inzetten voor een circulaire samenleving.’

De samenwerking in het programma Noord-Nederland verdient Circulair wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de drie noordelijke provincies, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Europese Unie.

Nieuwsartikelen over Noord-Nederland verdient circulair