Mijn hobby is mijn werk

Bij de NOM maar ook mijn nieuwste werk/hobby sinds 3 jaar. Dat werkterrein is in de open lucht. Ik ben lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Ik ben, behalve voor de financiën, verantwoordelijk voor de waterveiligheid en specifiek voor alle keringen, zowel de primaire langs de Waddenkust als de regionale langs vaarten en plassen. Het is al een eeuwenoude waterschapstaak om ervoor te zorgen dat wij allemaal droge voeten houden. Ik ben geboren en getogen op een boerderij op het Hogeland van Groningen met uitzicht op de primaire kering langs de Wadden. Hartstikke leuk en uitdagend.

We staan voor je klaar

Wat kunnen we voor je betekenen?