Chemiecluster op stoom

De economische noodzaak van vergroening
Rijksuniversiteit Groningen Onder redactie van: Wiek van Gemert MA, prof. dr. Marijn Molema en prof. dr. Aleid Brouwer Met dank aan studenten van de BA-opleiding Geschiedenis en Msc studenten Sociale Geografie

Het vergroeningsproces loopt in 2014 al enige jaren, maar grote vaart zit niet achter het proces. Dat jaar wordt de noodzaak van vergroening echter nogmaals onderstreept. Het actieplan ‘Chemiecluster op stoom’ laat zien dat er niet alleen sprake is van een ecologische noodzaak, maar ook sterke economische argumenten zijn voor vergroening. Na lange tegenstelling lijken de twee ambities voor het eerst samen te vallen.

Aangezien de chemische sector rondom Delfzijl een aanzienlijke rol speelt in regionale werkvoorziening, wil de provincie Groningen onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van de sector. Hiervoor wordt een werkgroep aangesteld onder leiding van Rein Willems, voormalig Eerste Kamerlid voor het CDA en voormalig president-directeur van Shell. Deze commissie-Willems komt in 2014 met een rapport waaruit blijkt dat vergroening van de chemische industrie in Noord-Nederland niet alleen wenselijk, maar zelf noodzakelijk is om in de toekomst winstgevend te blijven.

Chemical-Park-Delfzijl-with-Eemshaven-Groningen-Seaports-1
Chemical Park Delfzijl

De commissie komt met een plan van aanpak met de titel ‘Chemiecluster op stoom’. In het rapport waarin dit plan gepresenteerd wordt, beschrijft de commissie dat de traditionele chemische industrie van Delfzijl te maken krijgt met haperingen als er geen verandering plaatsvindt. Te denken valt bijvoorbeeld aan stijgende energieprijzen en gebrek aan nieuwe innovatie-initiatieven. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden en kansen van een Noord-Nederlandse chemische industrie geprezen, zo lang er maar ingezet wordt op een vergroening van de sector. Alleen op die manier kan de provincie Groningen er op lange termijn zeker van zijn ook in de toekomst nieuwe bedrijven aan het chemiecluster te kunnen binden. Het vergroeningsproces krijgt hierna extra momentum.