NOM presenteert

Gezond leven

Building University Medical Centre Groningen UMCG
Van zorg naar gezondheid Gezond leven als kracht van het Noorden

Noord-Nederland kent toonaangevende instituties op het gebied van gezondheidszorg. Het Universitair Medisch Centrum Groningen is de grootste werkgever van de regio,…

Oude foto van het Academiegebouw in de Broerstraat in Groningen
Een universiteitsstad De stichting van de Rijksuniversiteit Groningen

In het jaar 1614 wordt in Groningen de Provinciale Hogeschool gesticht, de latere Rijksuniversiteit. Geneeskunde vormt vanaf het begin een faculteit…

818 22443
Onderlinge brandverzekering De oorsprong van het verzekeringswezen

In 1794 richt Geert Reinders uit het Groninger Bedum de Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevallen van Brand (SOBB) op. Dit…

Oude foto van de Groene Weeshuis : achterzijde aan de Hofstraat Groningen
Nosocomium Academicum  Een academisch ziekenhuis als brug

In 1795 gaan Franse militairen hun gewonden verzorgen in het Groene Weeshuis te Groningen. Met maar liefst tachtig gewonden in de…

Oude foto van de Woldstraat in Meppel
Brocades & Stheeman Van apotheker tot medicijnenfabriek

In 1798 opent Willem Brocades zijn apotheek aan de Wildemansteeg in Meppel. Brocades verkoopt niet alleen medicijnen, maar produceert deze ook…

Plattegrond van de gemeente Groningen met de cholera aangetasten
Epidemieën en brandhaarden Hoe de cholera epidemie aanzet tot een nieuwe manier van denken

In de achttiende en negentiende eeuw is Noord-Nederland een brandhaard van besmettelijke ziektes zoals de pest, malaria, cholera, de pokken, tuberculose…

Tanjabuurt, Achlum
Achlum 1811 De Friese verzekeringstraditie

Vermoedelijk geïnspireerd door de Groninger Geert Reinders, richt Ulbe Piers Draisma, een Friese boerenzoon met talent voor boekhouden, in 1811 ook…

Aletta Jacobs
De eerste vrouwelijke student van Nederland Het afstuderen van Aletta Jacobs

In 1878 legt de in Sappemeer geboren Aletta Jacobs haar artsexamen af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jacobs is niet zomaar een…

Geert Adriaans Boomgaard: 100e verjaardag
De oudste mens ter wereld Het geheim van de Groninger schipper Boomgaard

Op 3 februari 1899 overlijdt de Groninger schipper Geert Adriaans Boomgaard op de respectabele leeftijd van 110 jaar en 10 maanden.…

Groningen. Academisch Ziekenhuis.
Een nieuw ziekenhuis Een bloeiperiode voor de medische wetenschap

In 1903 opent het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis (APSAZ) een nieuw ziekenhuis aan de Oostersingel in Groningen. Het terrein…

Het bedrijf Cordis aan het Oosteinde te Roden
Cordis Roden Een van de grootste werkgevers van Drenthe

In 1971 vestigt het Europees hoofdkwartier van Cordis, een Amerikaanse producent van medische producten, zich in Roden. De keuze voor Roden…

Luchtfoto van het Academisch Ziekenhuis Groningen, gezien naar het noorden
Academisch Ziekenhuis Groningen Een nieuwe naam, een nieuwe organisatie

In 1971 ondergaat het Provinciaal- Stads- en Academisch Ziekenhuis Groningen een organisatorische en naamsverandering. Voortgaan gaat de organisatie door het leven…

Het pand Beilerstraat 16-18 te Assen, waar Pharma Bio-Research is gevestigd.
Pharma Bio-Research  Een vooruitstrevend onderzoekscentrum voor medicijnen 


Het begint in Assen, waar apotheker Jan Jonkman laboratoriumonderzoek doet voor farmaceutische bedrijven. In 1984 sticht Jonkman het onafhankelijke onderzoeksinstituut Pharma…

Achmeatoren Leeuwarden
Fusies in verzekeringsland De Noordelijke zorgverzekeraars in beweging

Aan het eind van de twintigste eeuw komt een reeks fusies op gang in het verzekeringswezen. Ook de Noordelijke verzekeraars gaan…

Universitair Medisch Centrum Groningen in het donker
Universitair Medisch Centrum Groningen Onderwijs, onderzoek en zorg komen samen

In 2005 fuseert de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen met het Academische Ziekenhuis Groningen (AZG). Samen vormen zij het Universitair…

Logo Lifelines
Lifelines Een levenslang onderzoek

In 2006 wordt onder leiding van het UMCG een grootschalig bevolkingsonderzoek gestart. Dit onderzoek, onder de naam Lifelines, streeft ernaar om…

Logo HANNN
HANNN De gezondste coalitie van Nederland

In 2009 wordt het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) opgericht, dat zich inzet voor meer gezonde jaren voor de inwoners…

Logo ERIBA
ERIBA Grensverleggend onderzoek

In 2013 start het UMCG met het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA). Dit is een onderzoeksinstituut waar…

Buste Aletta Jacobs
Aletta Jacobs School of Public Health Steeds meer samenwerken

In 2017 wordt de Aletta Jacobs School of Public Health opgericht door verschillende Noord-Nederlandse kennisinstellingen. Op dit moment bestaat het collectief…

Mensen aan het sporten
Living Lab M&Gezond Gezondheid voor lagere inkomensgroepen

Living Lab M&Gezond is een project van onder meer de gemeente Emmen, NHL Stenden hogeschool, het Drenthe college en de Hanzehogeschool.…

Nederland, Drenthe, Dwingelderveld
Provinciale preventie  Gezondheidstafel, preventieaanpak en preventieoverleg

De drie Noordelijke provincies werken elk op hun eigen manier aan gezond leven. Alle drie ondersteunen ze de samenwerking door het…

Gezond Leven (1)
Gezond leven 2040 Vier scenario’s voor de toekomst

Noord-Nederland heeft laten zien hoe instituties met een rijke geschiedenis op het gebied van curatieve zorg, ook kunnen bijdragen aan preventieve…