NOM resultaten 2016

Fonds Support Noord nieuwe tak voor de NOMAls katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland is de NOM tevreden met de bereikte impact in 2016: de miljoenen die zijn geïnvesteerd in groei, innovaties en de vestiging van nieuwe bedrijven hebben in het verslagjaar bijgedragen aan 6.395 nieuwe en behouden arbeidsplaatsen in het Noorden. “Dat is nog los van de indirecte effecten van ons werk”, stelt NOM-directeur Siem Jansen. “De economische spin-off is veel groter dan wij kunnen meten.”

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM) geeft in het jaarverslag over 2016 inzicht in de effecten van haar werk met een nieuw waardecreatiemodel. Naast de getoonde output en investeringen zijn de gerealiseerde banen een concrete graadmeter. “Dit is een weergave van de huidige situatie”, benadrukt Jansen. “Ons werk draait vooral om de lange termijn, dus veel van de investeringen die in 2016 zijn gedaan, werpen pas in het komende jaren vruchten af en vormen een basis voor de toekomst. Wat we met dit model laten zien, is de mate waarin en hoe wij, met een geïntegreerde dienstverlening, in Noord-Nederland investeren in een toekomstbestendige economie.”

Geld voor groei
Het jaarverslag maakt helder dat de beoogde doelstellingen voor 2016 zijn behaald en dat de NOM met een netto winst van circa € 14,5 miljoen vanuit een gezonde financiële positie kan blijven investeren in een duurzame noordelijke economie door het verschaffen van risicokapitaal. In het verslagjaar is daarom de basis gelegd voor de succesvolle actuele campagne ‘Geld voor groei’ die in het eerste kwartaal van 2017 al tot bijna 4 miljoen aan nieuwe investeringen leidde door NOM Finance. Dat is bijna evenveel als de totale € 4,4 miljoen die Finance in 2016 investeerde in 16 nieuwe en 12 bestaande ondernemingen. “Het aantal bedrijven waarin we investeerden lag hoger dan in 2015, maar de bedragen waren lager”, legt Jansen uit.

Fondsenbeheer
De reden dat NOM Finance in 2016 verhoudingsgewijs minder zelf investeerde, heeft ook te maken met het fondsenbeheer voor de Provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de Economic Board Groningen. Jansen: “Het beheren van deze fondsen hebben we als NOM vorig jaar volledig opgepakt en daardoor ontstond een grotere spreiding van het volume. Gezamenlijk hebben we in 53 bedrijven geïnvesteerd, soms ook in combinatieconstructies, zodat bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden.” De NOM zelf had – naast de genoemde € 4,4 miljoen nieuwe investeringen in 28 bedrijven – in 2016 nog voor circa € 13 miljoen commitments met reeds lopende participaties. In totaal zijn de NOM-deelnemingen goed voor 2.863 arbeidsplaatsen in de regio.

Bedrijvigheid Noord-Nederland
De inspanningen van NOM Foreign Direct Investment – voor vestiging of uitbreiding van bedrijven in Noord-Nederland – hebben in 2016 geleid tot een investeringsvolume van € 59,1 miljoen (o.a. voor grondaankoop en gebouwen), waarbij 287 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio zijn gecreëerd en 382 banen zijn behouden. Naast acquisities zijn innovatieve projecten belangrijke aanjagers voor de economie. Noordelijke bedrijven en overheden investeerden met betrokkenheid van NOM Business Development in 2016 ruim € 26 miljoen in kansrijke innovatieprojecten. NOM zet daarbij naast financiering ook netwerkkracht in, biedt kennis over innovatie en is sterk in het faciliteren en begeleiden. Goede ideeën zijn pas stap één, de grote uitdaging van innovatie is meters maken en de juiste verbindingen leggen. Daar heeft NOM Business Development ook in 2016 weer volop aan bijgedragen. Via Flinc hebben starters bovendien vier miljoen aan financieringen vergaard, waarmee ze op termijn 150 potentiële arbeidsplaatsen bieden.

Smart industry fieldlab
Waar alle aandachtsgebieden van de NOM elkaar raken – Foreign Direct Investment, Finance en Business Development – ontstaat vaak grote ontwikkelkracht. Voorbeeld is het project met Chezz Partners in de voormalige armaturenfabriek van Philips in Emmen: NOM faciliteerde de samenwerking tussen de verschillende partijen, verzorgde mede de subsidieaanvraag en heeft een deel gefinancierd. De nieuwe smart factory genaamd ‘Technologies Added’ is inmiddels al de thuisbasis van Sustainder, een bedrijf dat duurzame openbare verlichting produceert. Dankzij de samenwerking zijn banen behouden en het groeiperspectief van dit smart industry fieldlab biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid.

Aandeelhoudersverhouding
Grote verandering in het verslagjaar was de aandeelhoudersverhouding: Drenthe, Fryslân en Groningen bezitten sinds 30 juni 2016 gezamenlijk vijftig procent van de aandelen (tegen eerder 0,01 procent ieder). De Provincies krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van economisch beleid in de regio.

Het volledige jaarverslag is te vinden via de volgende link: http://jaarverslag2016.nom.nl/
Tevens een infographic met een overzicht van de resultaten.

Delen via Whatsapp: