Ellen Ploeger: ‘Workshop ICT recht en Intellectueel eigendom’

Technische uitvindingen kunnen in aanmerking komen voor bescherming via het octrooirecht, onderscheidende namen van producten of van je bedrijf kunnen via het merkrecht bescherming genieten, maar hoe bescherm je als IT-bedrijf jouw concept? Zijn daar überhaupt mogelijkheden voor?

Jeroen Sprangers en Linda Hofkamp van Rein Advocaten & Adviseurs hebben onlangs op verzoek van Flinc een workshop gegeven voor IT start-ups. Samen met hen zijn we een middag dieper in het intellectueel eigendomsrecht gedoken. Dit blog is hiervan een verkorte weergave.

Intellectueel eigendomsrecht

“Wie iets origineels heeft bedacht of gemaakt, wil voorkomen dat een ander straffeloos, of in ieder geval zonder ervoor te betalen, profiteert van zijn vindingrijkheid. Het intellectuele eigendomsrecht biedt bescherming, maar dan moet je meestal zelf eerst het initiatief nemen (bron: www.encyclo.nl).”

“Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht (bron: www.wikipedia.nl).

Onderstaand wil ik nader ingaan op een aantal aspecten van het intellectueel eigendomsrecht:

  • Octrooi: een technisch product of technische werkwijze (broncodes en objectcodes) kun je onder voorwaarden beschermen via het octrooirecht. Een octrooi is een exclusief recht: je kunt een ander verbieden jouw uitvinding commercieel toe te passen (kijk voor meer informatie op www.rvo.nl);
  • Auteursrecht: beschermt creativiteit ten aanzien van kunst, wetenschap en letterkunde (o.a. boeken maar bijvoorbeeld ook broncodes, objectcodes engrafische interfaces (met uitzondering van functioneel bepaalde onderdelen van de interface));
  • Model: gebruiksvoorwerpen met een nieuw uiterlijk kunnen worden beschermd als tekening en/of model;
  • Merk: ten slotte, behoort het beschermen van de merknaam tot de mogelijkheden.

De concepten van softwarebouwers lijken niet altijd 1-op-1 aan te sluiten bij bovengenoemde mogelijkheden om het intellectueel eigendom te beschermen. Dit vereist maatwerk. Voor het beschermen van de IE-portefeuille van jouw onderneming is het dan ook aan te raden een jurist in de arm te nemen.

Advies voor IT bedrijven

Rein advocaten adviseert softwarebouwers onder andere het volgende om het eigendom van de software te beschermen:

  • Zorg dat het intellectueel eigendom goed is vastgelegd en aan wie de rechten toekomen;
  • Registreer je concept, prototype, etc. via een i-depot om een bewijspositie te verkrijgen;
  • Gebruik je i-depotregistratie in Non disclosure Agreements (NDA’s);
  • Verpak stukjes blinde code in de gemaakte software;
  • Maak afspraken met werknemers en derden over het intellectueel eigendom.

Intellectueel eigendom in eigen handen

Zorg er als ondernemer voor dat je het intellectueel eigendom voor 100% in eigen handen houdt of krijgt, zodat je niet afhankelijk wordt van anderen, zoals bijvoorbeeld de websitebouwer. Houd het bij je zelf, dat voorkomt veel problemen in de toekomst.

i-Depot

Op de website www.boip.int kan iedereen zelf een i-Depot registreren. Dit is heel eenvoudig en kost minder dan € 50,- en daarom een goede tip voor starters. Feitelijk gebeurt er niets anders dan dat de uitwerking van het idee (de broncode/objectcode) wordt vastgelegd en een eigen registratienummer krijgt. Het i-Depot zorgt evenwel op zichzelf niet voor een intellectueel eigendomsrecht. Maar een starter heeft er wel wat aan: als er een discussie ontstaat over wie het product heeft bedacht en wanneer, dan kan vanaf het moment van registratie in ieder geval aangetoond worden dat diegene op dat moment het idee al had geregistreerd. Het levert dus een bewijspositie op.

Let op: het auteursrecht beschermt alleen de specifieke uitvoeringsvorm (de broncode/objectcode) en niet het idee achter de software.

Blinde code

De telefoongids schijnt het al jaren te doen: het opnemen van verkeerde en/of niet bestaande adressen in de telefoongids. Op deze manier kan worden aangetoond dat andere partijen al dan niet de inhoud van de telefoongids hebben gekopieerd voor eigen commerciële doeleinden. Ook softwarebouwers kunnen hier gebruik van maken door dagelijks ‘blinde code’ ofwel ‘onzin’ in hun broncode op te nemen. Als iemand de broncode zonder toestemming kopieert, wordt het op deze manier gemakkelijker om inbreuk op het auteursrecht aan te tonen.

Afspraken met werknemers en derden
Het is van belang om vast te leggen wie wat doet bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld software, wat daar tegenover staat, en wie het eigendom toekomt. Maak zo nodig gebruik van licenties.

Wat houdt een licentie in? “Als de maker zelf het auteursrecht wil blijven houden over zijn werk, kan hij volstaan met het geven van een licentie (= toestemming). Dat wil zeggen dat hij alleen toestemming geeft zijn werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het auteursrecht blijft dan in handen van de maker (www.auteursrecht.nl).”

Vroeg stadium

Als ondernemer zijnde is het vooral belangrijk om het intellectueel eigendom in een vroeg stadium wettelijk te beschermen. Ook bij de financiering van een start-up, bij overnames, joint-ventures of herstructurering van bedrijven speelt het intellectueel eigendomsrecht bij de onderhandelingen vaak een grote rol. Slechts weinig ondernemers realiseren zich dat.

Bovengenoemde mogelijkheden zijn slechts een aantal voorbeelden voor softwareontwikkelaars om het intellectueel eigendom te beschermen. Meer weten over het beschermen van jouw IT concept? Neem dan contact op met Rein Advocaten & Adviseurs via Jeroen Sprangers of Linda Hofkamp via 0592-345188 of mail@rein.nl. Meer informatie over dit onderwerp is ook te vinden via: Rein.

Wil je als innovatieve ondernemer eens sparren over jouw innovatieve product of dienstverlening, neem dan contact op met Ellen Ploeger. Ellen Ploeger is coördinator bij Flinc – onderdeel van de NOM. Zij adviseert onder andere startups en bedrijven in de IT sector op het vlak van bedrijfsvoering en financiering. Ellen is te bereiken via e-mail (ploeger@flinc.nl) of telefonisch via (06) 48 17 79 08.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Aanmelden e-NOMMER (nieuwsbrief) Aanmelden NOMMER (magazine)