Veronique Jeunhomme: ‘Juridische zaken vooraf: niet saai, maar noodzakelijk’

Weinig ondernemers halen voldoening uit het regelen van (saaie) juridische zaken. Maar voor je het weet ben je in een zakelijke vechtscheiding verwikkeld. Dus first things first: leg onderlinge afspraken goed vast.

Vrienden A en B runnen samen een bedrijf. De zaken gaan goed, maar na verloop van tijd besluiten ze vanwege een meningsverschil als zakenpartners uit elkaar te gaan. Dan gaat het mis: er staat niks op papier zodat het niet lukt om tot een deal te komen. De discussie loopt zo hoog op dat er een mediator aan te pas moet komen om alles in goede banen te leiden. Het resultaat: niet alleen de zakelijke relatie maar ook de vriendschap wordt beëindigd.

Regel juridische zaken vooraf

Om dit soort rampspoed te vermijden, is het belangrijk om bij de aanvang van een zakelijk partnerschap goede juridische afspraken te maken en om deze ook op papier vast te leggen.

 

Maak tijd vrij om over onder meer de volgende dingen na te denken:

  • Wie brengt wat in bij aanvang van de activiteiten (en wat is de waarde hiervan)? Zorg voor overeenstemming en leg dit vast.
  • Leg de onderlinge taakverdeling vast. Wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Leg de beloning vast. Welke beloning hoort bij welke werkzaamheden?
  • Bespreek onderlinge rampscenario’s en spreek nu al af wat het plan is als één van deze scenario’s zich voordoet – nu is de onderlinge verstandhouding namelijk nog goed.
  • Evalueer bovenstaande punten regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) en leg deze evaluatie ook vast.
  • Kies bewust een rechtsvorm. Wordt het een VOF, CV of BV? Kiezen jullie voor één of meerdere vennootschappen?

Goed advies is geld waard

Als jullie voor een BV kiezen worden jullie in de statuten al gedwongen om over bepaalde keuzes na te denken, een aandeelhoudersovereenkomst kan hier een belangrijke aanvulling op zijn. Bij een VOF of CV kunnen afspraken in een vennootschapsakte worden vastgelegd. Win eventueel advies in bij diverse mensen. Denk hierbij aan ondernemers met ervaring, een notaris of een adviseur. Een goede adviseur is zijn geld zeker waard.

Op deze manier hebben jullie de onderlinge afspraken en de juridische structuur goed op orde en maken jullie een goede start. Als jullie bedrijf gaat groeien hebben jullie hier absoluut profijt van. Niet alleen vinden financiers het belangrijk dat afspraken goed op papier staan, maar zeker ook als de onderlinge verhoudingen veranderen is dit waardevol. Als ondernemers A en B  het een en ander vooraf hadden geregeld hadden ze op een prettigere manier afscheid van elkaar kunnen nemen – over de inhoudelijke kant viel dan namelijk niet meer te twisten.