Veronique Jeunhomme: ‘Houd je financier op de hoogte van goed en slecht nieuws’

Het is belangrijk om een financier altijd op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen je bedrijf, ook als het even niet zo goed gaat. Tegenslagen zijn er namelijk om samen te overwinnen.

Bij een kapitaalinjectie worden er vaak afspraken gemaakt over welke informatie een financier graag wil ontvangen en in welke frequentie. Voor een ondernemer is dit soms even wennen, maar een financier stelt het op prijs wanneer hij goed wordt geïnformeerd.

Proactieve informatievoorziening

Het op tijd aanleveren van gegevens en het nakomen van afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking.

Veronique Jeunhomme: 'Hou je financier op de hoogte van goed en slecht nieuws'

Het is hierin zaak voor de ondernemer om zelf het initiatief te nemen. Zo’n proactieve informatievoorziening is niet alleen belangrijk wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het even tegenzit. Is de omzet lager dan verwacht? Zijn de kosten hoger? Of is er een grote debiteur failliet gegaan? Breng je financier dan op de hoogte van je problemen.

Gezamenlijk belang

Niemand wordt blij van slecht nieuws, ook een financier niet. Maar als er dan toch slecht nieuws is hoort hij het liever vandaag dan morgen, zodat hij met je mee kan denken. Hij is er namelijk bij gebaat dat het goed gaat met je bedrijf en jullie hebben dus een gezamenlijk belang. Houdt dit voor ogen wanneer je twijfelt of je hem wel moet informeren!