Innoverend de crisis uit

Sander Oosterhof ‘Innoverend de crisis uit’

Alhoewel er nog steeds de dreiging is van een nieuwe Covid-19 golf in het najaar, gaan we er samen vanuit dat we het ergste wel achter de rug hebben. Toen we begin vorig jaar met Covid-19 werden geconfronteerd waren we somber over de perspectieven. Zeker toen we werden geconfronteerd met beperkingen was het de verwachting dat de Nederlandse economie een enorme krimp zou laten zien.

Vanuit de overheid zijn snel maatregelen, met een ongekende omvang, doorgevoerd die de klap voor het bedrijfsleven hebben verlicht. Het lijkt er op dat door die enorme stimulans de Nederlandse economie op de rails is gebleven. Historici mogen daar later een oordeel over vormen. In ieder geval lijkt het erop dat de krimp is meegevallen en dat het herstel volgens onder andere DNB en het CPB krachtig zal zijn.

Groene herstart

In de wereld wordt breed gesproken over een groene herstart. Daarmee wordt bedoeld dat we na deze crisis versneld aan de slag gaan met het duurzamer maken van onze wereld. Maar waar moeten we dan aan denken? Wat betekent het voor ondernemers? Er is natuurlijk een aantal no-brainers. Efficiënter omgaan met energie bijvoorbeeld, in combinatie met zelf opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te leggen. Ook het beperken van vliegreizen tot wat echt noodzakelijk is en het, waar mogelijk, invoeren van hybride werken.

Slimmer produceren

Andere dingen zijn minder evident. Noord-Nederland is al jaren bezig om grote stappen te maken richting slimmer produceren (smart industry of industrie 4.0). Dat draagt bij, want door slimmer te produceren wordt het aantrekkelijker om producten dichter bij huis te produceren en daarmee transportbewegingen te verminderen. Het zorgt ook voor minder fouten in de productie en voor minder afval. Bovendien maakt het dat je opnieuw moet gaan nadenken over je product, zodat het eenvoudiger geproduceerd kan worden. Als het ontwerp van het product opnieuw onder de loep wordt genomen is het logisch ook na te denken hoe je het eenvoudiger kunt repareren en hoe het uiteindelijk op een goede manier hergebruikt kan worden. Dat maakt dat een stap richting een slimme fabriek ook een stap is richting een circulaire economie.

Op tijd leveren

De Covid-19 crisis heeft ons nog iets laten zien: de wereldwijde supply chains zijn uitermate kwetsbaar. Auto’s worden momenteel later geleverd omdat er onvoldoende chips zijn en een aantal grondstofprijzen is door het dak gegaan. We horen op dit moment van veel ondernemers dat zij productieproblemen hebben, omdat de onderdelen er niet zijn. Voor een aantal al reden om erover na te denken of zij kritieke delen niet dichter bij huis moeten halen. Dit biedt kansen voor toeleveranciers in de regio!

Gezonder leven

Een positief effect is dat Covid-19 heeft gemaakt dat er in Nederland anders nagedacht wordt over gezondheid en zorg, waarbij veel meer de nadruk komt te liggen op preventie. Door gezonde voeding en door meer te bewegen. In de agrifood-industrie in Noord Nederland wordt hard gewerkt aan alternatieven voor dierlijke eiwitten, bijvoorbeeld uit aardappelen. Ook wordt gekeken naar nieuwe, eiwitrijke gewassen en hoe die op een duurzame manier geteeld kunnen worden.

Wereldwijde transities

In de strategie van de NOM zetten wij in op 3 grote transities, waar Noord-Nederland een bijdrage aan kan leveren: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Wij werken daar als NOM in de volle breedte aan. Of je nou als ondernemer ideeën hebt over de vergroening van de chemie, het duurzamer maken van de voedselketen of wilt nadenken over het slimmer maken van je processen. En ook als je andere ideeën hebt voor innovaties die bijdragen aan de transities, dan dagen wij je graag uit om met ons in gesprek te gaan en samen te kijken hoe we je innovatie kunnen versnellen. Niet voor niets zeggen wij: groeien begint hier!

Heb jij een innovatief idee? We horen graag van je!
Podcast Illustratie
Noord-Nederland in 2040

In de vijfde aflevering van NOM Talks zijn Rutger van Zuidam (Odyssey.org) en Edward van der Meer (Campus Groningen/Triade) te gast. Ze gaan in discussie over het onderwerp ‘Noord-Nederland in 2040’.

Luister nu naar de podcast