Jeroen van Onna ‘Lekker belangenrijk’

Nee, het is geen zetfout, zoals dat vroeger zo mooi heette. Dit blog gaat over de belangen die spelen rond een onderneming. En dat zijn er veel. Als iemand ‘een belang’ heeft, klinkt dat eerder als een beschuldiging dan als een neutrale constatering. Een belang heeft blijkbaar een negatieve associatie. ‘Meerdere belangen’ is de ernstigere variant en bij ‘tegenstrijdige belangen’ escaleert de boel.

Wat is de praktijk? Iedereen heeft ‘meerdere belangen’. Voor een werknemer is daar bijvoorbeeld de combinatie van bedrijfsbelang en eigen belang. In de mildste variant het belang om aardig gevonden te worden, via voorbereiding op het functioneringsgesprek, met nog een paar tussenstappen tot persoonlijke verrijking aan toe. Maar het kan ook onschuldiger: het eigenbelang om plezier te hebben in het werk, iemands rechtsvaardigheidsgevoel, passie, of een drang om meer te betekenen voor de wereld dan een radertje te zijn in de machine die ‘bedrijf’ heet.

Persoonlijke belangen

Het intrigeert mij mateloos: wat drijft mensen nou écht? Pas als je dát weet, kun je samen succesvol zijn. Het zijn de vaak onuitgesproken persoonlijke belangen die zwaarder wegen dan het recht-toe-recht-aan bedrijfsbelang. Vreemd genoeg is er doorgaans meer aandacht voor het hameren op het bedrijfsbelang dan dat moeite wordt gedaan de vele andere belangen van medewerkers te doorgronden.

Wat ik bemoedigend vind, is dat vooral de jongere generaties het ‘uitsluitend geld verdienen’ maar een armoedige aangelegenheid vinden. Ze willen meerdere, vaak hogere belangen dienen. Waarmee het leven van leidinggevenden een stuk ingewikkelder is geworden dan het strooien met bonussen en opties. Het biedt echter ook grote kansen om mensen intrinsiek te motiveren en het bedrijf op meerdere fronten te versterken.

Tegenstrijdige belangen

Dan zitten we nog met het uiterst giftige ‘tegenstrijdige belang’. Ook dit is alom aanwezig. Sterker nog: als er altijd een combinatie van belangen is, zal daar op zijn minst een lichte tegenstrijdigheid in zitten. Grote en dus kwalijke tegenstrijdige belangen zullen altijd maximaal uit het zicht worden gehouden. De remedie hiertegen is niet anders: ken de drijfveren van je mensen, want alleen dan kun je tegenstrijdige belangen herkennen en aanpakken.

Geen belangen

Laten we tot slot de situatie eens omdraaien: Hoe zou het zijn om te werken met mensen die géén belangen zouden hebben? Die onverschillig zouden uitvoeren wat van hen verlangd wordt? Ik zou robots overwegen.

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck