Jens Ruesink: Wat is innovatie?

Ik ben Jens Ruesink en ik blog over ondernemerschap, innovatie en financieringen. Als Investment Manager ben ik verantwoordelijk voor de vroegefasefinanciering die de NOM biedt voor innovaties en productontwikkelingen. Deze financiering helpt jou als ondernemer om innovatieve ideeën naar de markt te brengen.

Maar wat is innoveren precies?

In mijn werkgebied heb ik veel te maken met innovatie, en geloof me, innoveren is niet makkelijk te definiëren. Even zoeken op innovatie via Google en social media geeft al duizenden hits. Innovatie is een trending topic waar iedereen een mening over heeft, maar waarvan niemand eigenlijk precies weet wat het inhoudt.

Innovatie is complex en heeft voor iedereen een eigen lading. Op de website van de Dikke van Dale staat als definitie “invoering van een nieuwigheid”. Niet raar dat dit voor verschillende interpretaties vatbaar is. Voor mij is de betekenis van innoveren meer dan invoering van een nieuwigheid.

Wat betekent innoveren voor mij?

Innovatie is voor mij een technologische ontwikkeling die zorgt voor vernieuwing en verandering in een markt. Toch zorgt dit in gesprekken met ondernemers altijd voor discussie en dat is begrijpelijk. In dit blog wil ik de betekenis van innovatie verder ontleden en de succesfactoren van innoveren meegeven.

In ondernemersland wordt veel gesproken over innovatie. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan regelingen, programma`s en clusters om innovaties te stimuleren. Innoveren wordt gezien als de sleutel voor succes en een duurzame economie. Terecht of onterecht?

Persoonlijk ben ik van mening dat innovatie zeker een belangrijke bouwsteen is voor de economie en dat succesvolle innovaties zorgen voor betere concurrentiepositie, werkgelegenheid en economisch rendement.

Lees ook de blog 'Kansen en risico's van innoveren'

De vier succesfactoren van innoveren

Maar hoe kom je als uitvinder, MKB-bedrijf of multinational nu tot succesvolle innovatie? Deze vraag is lastig te beantwoorden, aangezien er geen parallel of vast stappenplan is op weg naar een succesvolle innovatie. Hier zitten vele aspecten aan vast. Maarten van Gils (voorheen mijn collega bij KplusV) wist mij twee weken geleden te vertellen dat de wetenschappers Freeman, Lundvall en Nelson hiervoor een mooi innovatiemodel hebben ontwikkeld.

Jens Ruesink: Wat is innovatie?

Maarten heeft dit model vertaald naar vier belangrijke factoren die mede bepalend zijn voor het slagen van een innovatie:

  1. Bedrijfsvoering
  2. Innovator/ondernemer/manager
  3. Faciliteiten
  4. Financiering

Deze zaken dienen op orde te zijn, wil je op termijn een innovatie succesvol naar de markt brengen.

Goede balans tussen alle factoren

Innovatie begint met een idee, veelal vanuit praktijkervaringen en onderzoeken. Een idee dient vervolgens ontwikkeld te worden naar een ‘commercieel’ in te zetten product. Dit is een innovatieproces waarbinnen zich langzaam een nieuwe entiteit ontwikkelt of een bedrijf ontstaat. In dit innovatieproces dient de innovator/ondernemer allerlei vraagstukken te overwinnen.

Innoveren is niet eenvoudig. Het is een weg vol hindernissen met een onzekere uitkomst. In dit proces van idee naar marktrijp product en later groei zie ik in de praktijk veel innovaties sneuvelen. Niet voor niets wordt dit wel de ‘the valley of death’ genoemd.

Als ik kijk naar de bovengenoemde factoren, dan moeten deze alle vier goed ingevuld worden. Een goede balans tussen de factoren is wenselijk. Zo moet de onderneming zich ervan bewust zijn in welke fase het bedrijf zich bevindt en welke invulling van de factoren wenselijk is. Een startup heeft tenslotte andere behoeften binnen de vier factoren dan bijvoorbeeld een groeionderneming.

Lees ook de blog 'Tips, tools en modellen voor een succesvol innovatieproces'

Ecosysteem versnelt en realiseert innovaties

Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de omgeving. Een vaak genoemde kreet in ondernemersland is ‘ecosysteem’. Kort gezegd betreft dit een regio waarin partijen samenwerken om innovaties te versnellen en te realiseren. Een bekend voorbeeld is Silicon Valley. Binnen de omgeving en/of het ecosysteem waarin de ondernemer actief is, moeten de vier genoemde bouwstenen beschikbaar zijn voor de ondernemer.

Dit betekent dat de benodigde elementen en faciliteiten aanwezig moeten zijn in een regio om zo de ondernemer optimaal te kunnen bedienen en daarmee de kans op succes te vergroten. Belangrijk hierbij is dat de ondernemer op de driver seat zit en kansen in de regio weet te benutten. Initiatieven zoals bijvoorbeeld Flinc kunnen de ondernemer inzicht geven in de omgeving en het ecosysteem. Ook bij de NOM hebben we verschillende ecosystemen opgezet in de vorm van business development projecten. Hierin werken overheid, kennisinstellingen en ondernemers succesvol samen aan innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied van offshore windindustrie, smart factories en watertechnologie.

De NOM helpt je onderneming innoveren

Om in aanmerking te komen voor een vroegefasefinanciering van de NOM is het ook van belang dat de vier bouwstenen zijn of worden ingevuld, om zo de kans van slagen te verhogen. Daarnaast kijken we naar: Team, Technologie, Markt en Financiën. Ook de Technology Readiness Levels helpen om te bepalen of innovatie geschikt is om te financieren.

Uiteraard denk ik graag met je mee hoe je jouw innovatie kunt realiseren. Hou daarbij in het achterhoofd dat het niet alleen gaat om een vernieuwing, maar om een technologische ontwikkeling die zorgt voor vernieuwing en verandering in een markt. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van mijn blog, dan kun je altijd bij mij terecht. Ik draag graag bij aan de economische ontwikkeling en wil jou als ondernemer graag op weg helpen om je innovatie te realiseren!

Wil je meer lezen over innoveren en financiering voor innovaties? Download dan ons gratis whitepaper ‘Van innovatief idee naar commercieel product.’

Van innovatief idee naar commercieel product

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe het innovatieproces eruit ziet en welke uitdagingen je onderweg tegenkomt
  • Welke mogelijkheden er zijn om deze vroege fase van je idee/product te financieren
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen
Lees whitepaper