Jens Ruesink: ‘Waardebepaling: een eeuwige discussie’?

Vandaag de dag is het voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om aan geld te komen. Zeker als je met een innovatief idee, product of concept de markt wilt veroveren. De ontwikkeling van een innovatie kost geld en levert niet direct al iets op. Dit weerhoudt veel investeerders van het financieren van vroege-fase (pre-seed) ondernemingen. Vandaar dat wij vanuit de NOM vroegefasefinanciering bieden voor innovaties.

Met deze financiering geven wij ondernemers de kans om hun innovatie te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Maar stel dat wij geïnteresseerd zijn en willen investeren, hoeveel geld moet er dan voor de aandelen worden betaald? In elk investeringsproces komt de vraag over de waardebepaling van je bedrijf of onderneming naar voren. In dit blog licht ik graag toe hoe ik vanuit de NOM deze discussie voer met de ondernemer(s).

Voorspellen blijkt lastig bij waardebepaling startups

In mijn werk heb ik vaak te maken met startende ondernemingen die een innovatie naar de markt willen brengen. Maar wat is zo’n startend bedrijf waard? Waar je bij volwassen ondernemingen naar historische cijfers kunt kijken, is dat bij een startup niet mogelijk. Ook het voorspellen van omzetten en kosten blijkt lastig te zijn voor ondernemers. Er zijn weinig startups die de beoogde omzetten en kosten werkelijk realiseren. Vaak komt de omzet later op gang of vallen de ontwikkelkosten toch hoger uit dan begroot.

Dit maakt het lastig om met methoden te werken zoals Discounted Cash Flow of Multiples (DCF). De Discounted Cash Flow kijkt naar de toekomstige vrije kasstromen. Deze worden vervolgens verdisconteerd naar de contante waarde van deze kasstromen. Daarmee corrigeer je de financiële waarde voor de invloed van tijd. Het werken met Multiples is daarentegen makkelijker. In verschillende databases wordt bijgehouden voor welk bedrag andere bedrijven zijn verkocht. Dit is dus gebaseerd op vergelijkbare ondernemingen. Er zijn verschillende multiples, waaronder de ratio ondernemingswaarde gedeeld door de omzet of EBITA.

Jens Ruesink: 'Waardebepaling: een eeuwige discussie'?

Waarderingscriteria voor waardebepaling bedrijf

Persoonlijk kijk ik naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria voor de waardebepaling. Kwalitatieve criteria hebben bijvoorbeeld betrekking op de ondernemer, strategie, marktvalidatie of organisatie. Bij kwantitatieve criteria kun je denken aan de balans, cashflow en winst- en verliesrekening.

In veel gevallen moet het product nog ontwikkeld worden en is er op korte termijn geen zicht op omzet. Wat is de onderneming dan waard? Voor mij is het een totaalplaatje dat onder andere bestaat uit het businessplan, het financiële plan, de interesse uit de markt, het trackrecord van de ondernemer en het investeringsbedrag.

Maar het meest belangrijke is de commitment van de ondernemer of eventuele andere financiers. Hoeveel is er in het verleden geïnvesteerd en hoeveel willen zij nog investeren? Wanneer drie partijen allemaal € 100.000 geïnvesteerd hebben of investeren, dan is het bedrijf in mijn ogen dus € 300.000 waard afhankelijk van het resultaat.

Mooie prognoses zijn niet genoeg

Ondernemers vinden deze methode vaak niet wenselijk, aangezien de waardering daarmee veel lager is dan verwacht. Ondernemers komen zelf aan met fantastische prognose- en winstverwachtingen, maar wat heb ik hieraan als investeerder? Het blijft voor mij als investeerder een gok of deze prognoses uit gaan komen.

Vandaar dat ik een deel van het risico bij de ondernemer leg door middel van een terugkoopregeling. Met deze terugkoopregeling geef ik de ondernemers de mogelijkheid om aandelen terug te kopen voor een gunstige prijs wanneer zij de verwachte potentie daadwerkelijk waar maken. Dit is in veel gevallen de oplossing voor een pittige waarderingsdiscussie.

De oplossing voor een goede waardebepaling?

In veel gevallen waardeer ik als Investment Manager de onderneming veel te laag volgens de ondernemer(s).  Dit doe ik omdat ik niet wil speculeren over toekomstige omzetten. Wel zou ik willen corrigeren wanneer de ondernemer er daadwerkelijk een succes van maakt. Ik heb tenslotte ook liever tien procent van een onderneming die tien miljoen waard is dan veertig procent van een onderneming die vijf ton waard is.

Dit betekent dat wanneer de ondernemer bepaalde milestones (bijvoorbeeld afgesproken bedrijfsresultaat of het aantal verkopen) behaalt, hij of zij aandelen voor een relatief lage prijs terug kan kopen. Dit geeft comfort en een drive aan de ondernemer. De vaak besproken en gevreesde discussie rondom waardebepaling kan hiermee een stuk makkelijker worden voor zowel ondernemer als investeerder. Succes met de onderhandeling!

Wil je meer lezen over innoveren en financiering voor innovaties? Download dan ons gratis whitepaper ‘Van innovatief idee naar commercieel product.’

Van innovatief idee naar commercieel product

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe het innovatieproces eruit ziet en welke uitdagingen je onderweg tegenkomt
  • Welke mogelijkheden er zijn om deze vroege fase van je idee/product te financieren
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen
Lees whitepaper