Jens Ruesink ‘Een praktisch model als TRL helpt mijn onderbuikgevoel structureren’

Een onderbuik. Ook ik heb ermee te maken. En ik kan hem niet afleggen op het moment dat ik moet beslissen of innovaties en productontwikkelingen een vroegefasefinanciering van de NOM waard zijn. Naast vertrouwen op gevoel kijk ik uiteraard ook naar rationale zaken zoals markt, product, ondernemer en financiën. Om een investeringsbeslissing te maken, maak ik gebruik van theoretische modellen. Een veel gebruikte methode bij innovatie zijn ‘de Technology Readiness Levels’ (TRL).

De vroegefasefinanciering voor innovaties werkt anders dan de andere fondsen of financieringen van de NOM. Het verschil zit hem in het tijdstip van instappen. Want waar de meeste fondsen veelal investeren in bedrijven die hun marktintroductie al gehad hebben, financier ik bedrijven op een eerder moment in hun leven. Namelijk in de vroege fase van het innovatieproces. Het is dan nog niet bewezen dat het innovatieve idee levensvatbaar en rendabel is en dat maakt het heel spannend.

Investeren in innovaties en productontwikkelingen is geweldig, niet in de laatste plaats omdat de uitdagingen groot zijn. Want hoe weet je nou of je op het goede paard inzet? Hoe kun je bepalen of het een goed moment is om een bedrijf te financieren of in een innovatie te investeren? Dat heeft eerlijk gezegd best veel te maken met gevoel, met de chemie die je ziet in een team, met de daadkracht van de ondernemer in kwestie, met diens geloof en bevlogenheid, met de behoefte in de markt en met de actuele kwaliteit van het product of de dienst dat verkocht moet worden.

De 9 stappen van de Technology Readiness Levels (TRL)

Maar is dat genoeg? Zelf maak ik naast alle gewoonlijke checks gebruik van een instrument dat de TRL wordt genoemd, wat staat voor Technology Readiness Levels. Het is in wezen een meetlat in negen stappen waarop je kunt aflezen hoe ver een innovatie of productontwikkeling is op de weg naar volwassenheid. Stap 1 is in dat verband het fundamentele onderzoek, bij stap 9 is het product marktrijp.

NASA bedacht dit model al in de jaren tachtig van de vorige eeuw en de wetenschap kon er daarna ook mee uit de voeten. Het geeft mij als vroege investeerder een houvast in mijn bepaling of een innovatie of ontwikkeling al op het punt is gekomen dat een financiering nuttig en kansrijk is. Het is ook een instrument om de risico`s goed in kaart te brengen. Want daarmee is duidelijk welke stappen de ondernemer nog moet zetten, welke hobbels hij of zij moet nemen en welke moeilijkheden overwinnen, voordat succes haalbaar is.

Lees ook de blog 'Tips, tools en modellen voor een succesvol innovatieproces'

Technology Readiness Levels maken de fasen concreet

In de wereld van investeerders en verstrekkers van subsidies en financieringen wordt TRL vrij algemeen gebruikt. Dat is logisch, omdat het model een concreet idee geeft van hoe ver een ontwikkeling is. In mijn geval als investment manager is het fijn als de werking van een product of dienst al in de praktijk is aangetoond. Nog te vaak zie je dat theoretisch alles fantastisch lijkt, maar de praktijk weerbarstiger is.

De standaardvragen die ik stel in een gesprek met een ondernemer zijn: ‘Is het product reproduceerbaar en hoe makkelijk is dat? Is het product tegen een aantrekkelijke kostprijs te maken? Is er een markt voor? Regelmatig zie je dat een ondernemer een prototype klaar heeft. Maar het ene prototype is het andere niet. De ene ondernemer spreekt pas van een prototype als er een vergevorderd, getest product is. De ander noemt een houtje-touwtje apparaat een prototype.

Het is iets waar ik scherp op ben. In het eerste geval zit zo’n ondernemer al bij stap 5 van TRL, in het tweede geval hangt hij tussen 2 en 3. En dat laatste is simpelweg te vroeg voor een innovatiefinanciering van de NOM, omdat nog niet is aangetoond dat het product gaat werken.

Bij stap 4 wordt de innovatie interessant voor mij

Bij stap 4 van de TRL begint het voor mij interessant te worden. Daarin wordt de specifieke toepassing van een innovatie of productontwikkeling onderzocht. Eén stap verder wordt het prototype getest in een relevante omgeving en daar kun je al aardig inschatten of een product een succes gaat worden. Natuurlijk zijn er nog veel risico`s in deze fase, vandaar de naam risicokapitaal. Want het is alsnog een stuk eerder in het proces dan veel andere fondsen, die vaak pas bij stap 8 of 9 instappen, als een product zich in de praktijk bewezen heeft en klaar is voor opschaling.

Alles hangt natuurlijk af van de vragen die ik stel. Ik moet erachter zien te komen hoe ver de ondernemer is, in welke fase van de TRL hij zit. Dus wil ik weten of er een proof-of-concept is, of dat er misschien al met een prototype bij klanten wordt getest. Pas daarna kan ik een goede afweging maken. En dat is alsnog best lastig hoor, en heeft voor een flink deel met gevoel te maken. Maar de TRL stelt me wel in staat er een praktische meetlat naast te leggen.

Financiering voor innovaties is heel belangrijk

Het is geweldig dat een partij als NOM dergelijke risico`s mag en kan nemen. Het is een trechter (hoe meer je erin gooit, hoe meer eruit komt). Innovaties zijn van groot belang voor een bloeiend bedrijfsleven en een sterke economie. Het is daarom belangrijk dat er financiering is voor deze vroege fase. Het kost veel tijd en energie en de kans op succes is gering. Dit is voor private investeerders lastig. Voor mij ook, maar de Technology Readiness Levels helpen me een handje.

Wil je gewoon eens sparren? Neem dan gerust contact met mij op. En download ons gratis whitepaper voor meer informatie over het innovatieproces en de vroegefasefinanciering van de NOM.

Van innovatief idee naar commercieel product

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe het innovatieproces eruit ziet en welke uitdagingen je onderweg tegenkomt
  • Welke mogelijkheden er zijn om deze vroege fase van je idee/product te financieren
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen
Lees whitepaper
Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck