Maatschappelijk en financieel rendement: een gedroomde combinatie

Geert Buiter ‘Maatschappelijk en financieel rendement: een gedroomde combinatie’

Laat ik beginnen met een ‘open deur’: 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar. Ook voor de investeringsactiviteiten van de NOM. Terugkijkend lijkt vrijwel alles in dit jaar in het teken te staan van corona, de economische effecten van het virus en de rol die wij als uitvoerder van de Corona- Overbruggingslening (COL) van het ministerie van EZK hebben vervuld.

Maar…. we hebben dit jaar ook ‘normale’ investeringen in aandelen gerealiseerd, leningen verstrekt, aandelenparticipaties verkocht (zogeheten exits) en aflossingen op leningen ontvangen. Daarmee hebben we ook in dit bijzondere jaar gedaan wat we inmiddels ruim 40 jaar (en volgens mij, en dat zeg ik met trots: met succes) doen: investeren in MKB-ondernemingen in Noord-Nederland. En niet alleen met euro’s.

Positief rendement

Wij of één van de regionale fondsen die we beheren zijn altijd een tijdelijke aandeelhouder of financier in een onderneming en sluiten een dergelijk traject vanzelfsprekend graag af met een positief rendement. Zowel voor ons als voor de onderneming. Dat positieve rendement; wat is dat nu eigenlijk? Als investeerder in MKB-ondernemingen hebben wij daar een meervoudige doelstelling in en dat maakt ons als investeerder net even anders. Naast financieel rendement, vinden we maatschappelijk rendement namelijk minstens zo belangrijk.

Smart money

Ik noem het investeren met ‘smart money’; niet alleen met geld maar ook met aandacht, advies, het zijn van een sparringpartner, inzet van ons brede netwerk en het meedenken over grote en kleine problemen. Dit laatste ook ten aanzien van organisatieontwikkeling van de onderneming en haar medewerkers. Dat doen we bij startende en jonge ondernemingen, maar ook bij al langere tijd bestaande ondernemingen met groei en ontwikkelambities en heel specifiek bij familiebedrijven. Als we enige jaren (soms 2, soms meer dan 10) samen hebben opgetrokken en de onderneming hebben doorontwikkeld (en dat kan op allerlei gebieden), nemen we weer afscheid.

Exits

Afscheid nemen van een bedrijf (een exit) doen we om verschillende redenen. Het kan zijn omdat een strategische investeerder (bijvoorbeeld een branchegenoot) kansen ziet en verder wil bouwen aan de onderneming en met hen de volgende ontwikkelstap kan maken. Of omdat de beoogde ontwikkelstap is gemaakt en onze mede aandeelhouder (we zijn in principe altijd minderheidsaandeelhouder) ons weer uitkoopt. En in geval van een lening: de lening is afgelost door de onderneming en mede dankzij onze investering heeft de onderneming een ontwikkelstap kunnen maken.

Maatschappelijk rendement

Ons rendement vertaalt zich dus niet alleen in financieel rendement. Sterker, dat financieel rendement is het resultaat van andere, minstens zo belangrijke ontwikkelingen op meer maatschappelijk en sociaal economisch gebied. Denk daarbij aan zaken als kennisontwikkeling en innovatie binnen de onderneming en zeker aan duurzame werkgelegenheid. En bij familiebedrijven streven we naar het zelfstandig kunnen voortbestaan en continuïteit zonder dat de onderneming een filiaalbedrijf binnen een grote groep wordt. Dat alles vanuit het uitgangspunt dat we ondernemingen willen laten groeien.

Met het realiseren van dat maatschappelijk rendement hebben we impact op de ontwikkeling van de regionale economie, en ja daar willen we ook een gezond financieel rendement mee behalen. Goed voor de onderneming, maar ook goed voor ons. Immers dankzij dat financiële rendement creëren we nieuwe mogelijkheden om te investeren in die veelbelovende, ambitieuze ondernemingen en ondernemers met mooie en uitdagende plannen en ideeën. En daarmee is de cirkel weer rond.

Bekijk de financieringsmogelijkheden van de NOM
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen
Lees whitepaper