Instellingen willen zich vestigen op sensorcampus

Er is vandaag een belangrijke stap gezet om in Assen te komen tot een ‘High Tech Sensor Campus’, waar onderwijs, onderzoek en ondernemers samenkomen. De basispartners van het sensorcluster (INCAS3, Hanze Hogeschool Groningen, Sensor Universe en Sensor City), hebben samen met wethouder Henk Matthijsse van de gemeente en gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie een intentieovereenkomst getekend, waarin zij aangeven zich op de campus te willen vestigen. ASTRON & IBM Center for Exascale Technology, Philips, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO hebben bovendien aangegeven de meerwaarde van een campus te zien en hieraan op een of andere wijze te willen meewerken. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van laboratoria.

Ook vanuit het MKB is interesse voor vestiging op de campus (onder meer het Asser bedrijf Dysi). Sensor Universe en drie andere basispartners verwachten meer groei in een gedeelde omgeving. Uit een onderzoek dat door Buck Consultants in opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland werd verricht, is er vanaf 2007 zo’n 135 miljoen euro in sensorprojecten geïnvesteerd. Directeur Hans Haerkens noemde dat achteraf ‘een godsgeschenk’. Er ontstonden 700 nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente Assen wil daarom het sensorcluster ook in de periode 2014-2018 financieel ondersteunen. Met het opzetten van de campus willen B en W de economische structuur versterken en nieuwe werkgelegenheid scheppen.

Werkgelegenheid
Het doel is te komen tot een verdere groei van het aantal banen, de vestiging van nieuwe bedrijven en een stabiele opleidingsstructuur. Gedeputeerde Ard van der Tuuk verwees naar een kritisch rapport van de rekenkamer. “Het draait om werkgelegenheid, de campus moet wel leiden tot business, daar zullen we heel scherp op moeten zijn. Maar zo’n fysieke campus geeft swung en dynamiek.’’ Wethouder Henk Matthijsse benadrukte overigens dat ook behoud van bestaande werkgelegenheid (defensie) hem veel waard is.

Huisvesting
De eerste stap wordt in het eerste deel van 2014 gezet met het gezamenlijke huisvesten van INCAS3, het HIT, Sensor Universe en Sensor City in een bestaand gebouw. In een haalbaarheidsonderzoek is geconstateerd dat bovenstaande partijen nog onvoldoende aantrekkingskracht bieden om gezamenlijk als trekker voor nieuwe deelnemers te fungeren. Daarom wordt geprobeerd een aantal belangrijke sector-gerelateerde organisaties van meet af aan de campus te binden. Volgens Hans Haerkes van Sensor Universe heeft een groeiend aantal grote internationale bedrijven belangstelling voor wat in Assen van de grond komt, want de sensortechniek en kennis is voor die bedrijven noodzakelijk om zich in Noord-Nederland te hechten. Ze hebben slimme studenten hard nodig. De initiatiefnemers stellen zich ten doel om binnen een periode van 10 tot 15 jaar te komen tot een volwassen campusomgeving voor sensortechnologie gerichte activiteiten. Streven is in een periode van circa 5 jaar minimaal 15 bedrijven en instanties op de campus te vestigen. De kosten voor het opzetten van de campus liggen in die vijf jaar tussen 600.000 en 662.000 euro per jaar. De gemeente Assen is bereid om het sensorcluster voor de periode 2014-2018 te ondersteunen met ruim 2,4 miljoen euro om het innovatieve klimaat in Assen een impuls te geven en de provincie stelde 4,7 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Sensor Universe

 

 

Delen via Whatsapp: