SAWA

SAWA is een noordelijk innovatieproject waarin grotendeels noordelijke bedrijven en kennisinstellingen geavanceerde sensoren ontwikkelen voor het meten van drinkwaterkwaliteit. SAWA beoogt hiermee een stevige impuls te geven aan de kwaliteit en efficiëntie van de drinkwatervoorziening, aan kennisontwikkeling en aan de Noord-Nederlandse economie. De resultaten krijgen naar verwachting een brede toepassing in de watersector wereldwijd, ook voor andere watertypen zoals proceswater en afvalwater.

Kloppend hart van SAWA is het speciaal voor dit doel ingerichte sensortestcentrum SenTec, waar alle voorzieningen aanwezig zijn om de ontwikkelde sensoren op diverse waterkwaliteiten te testen. Het SenTec is gevestigd op het terrein bij het Waterlaboratorium Noord (WLN) in Glimmen. Bij het SenTec kunnen verschillende kwaliteiten water getest worden. Zo ook het water uit het riviertje de Drentsche Aa. Waterbedrijf Groningen maakt drinkwater uit dit oppervlaktewater. Het drinkwater wordt intensief gecontroleerd door WLN, centrum voor watertechnologie.

Najaar 2011 kwam in een bovenloop van de Drentsche Aa per ongeluk een hoeveelheid mest terecht. Via de reguliere meetmethode was Waterbedrijf Groningen al op de hoogte van het incident en legde de inname van oppervlaktewater tijdelijk stil. Van gevaar voor de volksgezondheid is geen sprake geweest. Ook de sensoren die in SenTec staan en onder andere het water van de Drentsche Aa als testwater gebruiken, namen een verandering in de oppervlaktewaterkwaliteit waar. Dankzij dit incident lijkt een eerste bewijs geleverd te zijn dat de waterkwaliteitsverandering door de sensoren haarscherp is vastgelegd, en tegen lagere kosten dan met de reguliere meetmethode. Een positief resultaat.

 

 

Delen via Whatsapp: