NNOW

NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind
In de productie van duurzame energie gaat offshore wind een steeds grotere rol van betekenis spelen. Een goede ontwikkeling voor Noord-Nederland. En het startpunt voor NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind. In 2020 moet in Nederland 20% van de energieopwekking duurzaam zijn. Als onderdeel van dat streven bestaat er voor de lange termijn een windenergieambitie van 6000 MW. Dat biedt kansen voor de circa 150 bedrijven die in ons land actief zijn met offshore wind. Een belangrijk deel daarvan is gevestigd in Noord-Nederland en Noord-Holland. In combinatie met de logistieke mogelijkheden in de Eemshaven en de haven van Harlingen is een betere uitgangspositie nauwelijks denkbaar. Vandaar dat de NOM, Energy Valley en Syntens, het initiatief namen voor het opzetten van Northern Netherlands Offshore Wind, kortweg NNOW.

NNOW is een cluster van bedrijven die we willen ondersteunen bij een sterke (internationale) positionering in de wereld van offshore wind. Het netwerk stelt zich open voor alle bedrijven die in de regio actief zijn in offshore wind of dat willen worden. Naast netwerken en kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van promotie- en acquisitieactiviteiten is er binnen het cluster ruime aandacht voor R&D en business development en het opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel. NNOW gaat partnerschappen aan met andere partijen om de ontwikkeling te versnellen. Momenteel zijn circa 40 bedrijven bij NNOW betrokken. Daarmee is alvast een stevige aanzet gegeven voor meer bedrijvigheid rondom offshore wind in Noord-Nederland.

Meer informatie over NNOW

 

 

Delen via Whatsapp: