IJkdijk

De IJkdijk is een levensgrote proeftuin waarin instellingen en ondernemers uit verschillende disciplines diverse experimenten uitvoeren en ideeen toetsen op haalbaarheid. Weg- en waterbouw, meet- en regeltechniek en informatietechnologie zijn de peilers, maar ook wetenschappers, adviseurs en overheden denken en doen mee.

Stichting IJkdijk is dé innovatieve partij op het gebied van dijkmonitoring voor inspectie en toetsing met behulp van sensorsystemen. Dit ontwikkelprogramma leidt tot (internationaal) vermarktbare dijkmonitoringsystemen. Het slim toepassen van de monitoringfilosofie leidt tot significante kostenbesparingen en uitgestelde investeringen voor waterbeheerders in Nederland en daarbuiten. Verwachting van Stichting IJkdijk is dat in 2014 alle Nederlandse waterbeheerders deze filosofie hanteren en hun dijken waar zinvol monitoren met behulp van innovatieve systemen.

De NOM is een van de founding fathers van de IJkdijk. Meer informatie  

logo IJkdijk

Delen via Whatsapp: